Vakantajam VeA rektora amatam pieteicās pieci pretendenti – Jānis Caune, Sergejs Hiļķevičs, Krēsliņš, Aivars Lasmanis un Gita Rēvalde.

Satversmes sapulcē rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ziņoja par rektora vēlēšanām izvirzītajiem pretendentiem. Visi rektora amata pretendenti izklāstīja savu VeA vadīšanas un attīstības koncepciju, kā arī atbildēja uz Satversmes sapulces locekļu jautājumiem.

Rektora amata pretendente Rēvalde uzstāšanās laikā atsauca savu kandidatūru.

Vēlēšanu pirmajā kārtā neviens no rektora amata pretendentiem neieguva vairāk kā pusi no Satversmes sapulces locekļu balsu skaitu. Saskaņā ar augstskolas rektora vēlēšanu nolikumu tika organizēta otrā balsošanas kārta. Otrajā kārtā Satversmes sapulces locekļi balsoja par diviem pretendentiem, kuri bija ieguvuši lielāko balsu skaitu, – Krēsliņu un Cauni.

Arī otrā balsošanas kārta noslēdzās bez rezultāta, jo neviens no diviem pretendentiem neieguva nepieciešamo balsu skaitu, tādējādi tika organizēta trešā kārta.

Trešajā kārtā Satversmes sapulces locekļi balsoja tikai par vienu pretendentu – Krēsliņu, kurš otrajā kārtā ieguva lielāko balsu skaitu. Vēlēšanu trešajā kārtā Krēsliņš ieguva nepieciešamo balsu skaitu un tika ievēlēts par VeA rektoru.

Ievēlētais rektors sāks pildīt amata pienākumus pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā.