Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noslēdza darbu pie grozījumiem valsts robežas likumā, paredzot virkni precizējumu attiecībā uz robežas drošību un šķērsošanu, kā arī nosakot pienākumus robežsargiem saistībā ar Eiropas Savienības (ES) regulas ieviešanu.

Deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz papildināt regulējumu, nosakot, ka valsts robežas drošība ir likumā un citos normatīvajos aktos noteiktais pasākumu kopums valsts robežas neaizskaramības garantēšanai un valsts apdraudējuma novēršanai.

Šo pasākumu vidū ir arī konsulāro amatpersonu un Iekšlietu ministrijas specializēto atašeju - sakaru virsnieku - aktivitātes ārzemēs, valsts pārvaldes iestāžu starptautiskā un pilnvaroto robežas pārstāvju sadarbība, ikdienā savstarpēji koordinēta kompetento un tiesībaizsardzības iestāžu darbība uz valsts robežas un valsts iekšienē.

Valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabinets, paredz likumprojekts.

Patlaban likumā ir noteikts, ka valsts robežas drošības sargāšanai paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir novērst iespējamos apdraudējumus robežkontroles jomā, garantēt pārbaužu drošu un stabilu veikšanu, nodrošināt robežpārbaudes un robežuzraudzības infrastruktūras funkcionēšanu.

Grozījumi tostarp paredz, ka robežsargi pilda Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes noteiktās valsts koordinācijas centra funkcijas. Tādējādi tiek izveidota un ieviesta Eiropas robežu uzraudzības sistēma, kas apvieno visas ES ārējās robežas uzraudzību un nodrošina nepārtrauktu informācijas apmaiņu starp visām ārējās robežas kontrolē iesaistītajām iestādēm, norādījuši likumprojekta autori.

Tāpat līdz ar likuma izmaiņām samazināsies administratīvais slogs personām, kurām izsniegs speciālās caurlaides, proti, personas atbrīvos no pienākuma pie sevis glabāt un pēc Valsts robežsardzes amatpersonu pieprasījuma uzrādīt speciālo caurlaidi par uzturēšanos pierobežas joslā, teikts likumprojekta anotācijā.

Grozījumi trešajā, galīgajā, lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.