Latvijas vēstniecībā Stokholmā, tiekoties ar ārvalstu nerezidējošajiem vēstniekiem, valsts sekretārus informēja par aktualitātēm Latvijā un pārrunāja plānotos pasākumus valsts simtgadē.

Apspriežot drošības jautājumus, NB-8 valsts sekretāri bija vienisprātis, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti svarīgi saglabāt savstarpēju uzticamību un solidaritāti. NB-8 reģiona kontekstā ir būtiski turpināt NATO sadarbības attīstību ar Somiju un Zviedriju (28+2), kas vērsta arī uz kopīgo interesi veicināt NATO un ES sadarbību drošības jomā. Tāpat svarīgi ir turpināt Velsas un Varšavas NATO samitos iesāktos darbus, īpaši kolektīvās aizsardzības jomā, un sekmēt dialogu par NATO "atvērto durvju" politiku, skaidro ĀM.

Valsts sekretāri atzina, ka "Brexit" procesā ir daudz izaicinājumu. Sanāksmē tika pausts atbalsts ES piedāvātajiem nosacījumiem, tā kā ilgtermiņā ES un Lielbritānija noteikti paliks uzticami partneri ar daudzpusīgām kopīgām interesēm, īpaši drošības jomā.

Skarot enerģētikas politiku, sanāksmes dalībnieki atzīmēja, ka ir svarīgi turpināt iesāktos darbus Baltijas valstu ciešākai integrācijai kopējā ES enerģētikas infrastruktūras tīklā.

NB-8 valstu sekretāri uzsvēra Ķīnas kā nozīmīga divpusējās tirdzniecības partnera lomu, kas aizvien aktīvāk darbojas globālā mērogā.

Sanāksmes noslēgumā Zviedrija informēja par aktualitātēm ANO Drošības padomē, kurā tā ieņem nepastāvīgās locekles vietu no 2017. līdz 2018. gadam, atklāj ĀM.