Prezidente pievērsa uzmanību ASV Kongresa nesen izvirzītajam likumprojektam, kas paredzētu vīzu režīma atcelšanu ar atsevišķām jaunajām ES un NATO dalībvalstīm, kā arī aicināja politiski atbildīgi izvērtēt NATO dalībvalstu ieguldījumu cīņā ar terorismu. ASV Valsts sekretāre prezidentei atzina, ka pilnībā izprot Latvijas nostāju par minēto likumprojektu, apstiprinot, ka ASV Valsts departaments augstu novērtē visu sabiedroto ieguldījumu un, sekojot līdzi notikumu gaitai ASV Kongresā, pārstāvēs šādu nostāju visu sabiedroto ieguldījuma atzīšanā. "Jums ir jāzina, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam Latvijas ieguldījumu miera misijās. Latvija patiešām ir vienmēr bijis uzticams sabiedrotais un partneris", sacīja Raisa.

Tāpat prezidente ar Raisu pārrunāja ASV un ES sadarbību, NATO galotņu sanāksmi Rīgā, attiecības ar Krieviju, ASV un ES dialogu Irānas krīzes noregulēšanā.

Prezidente sacīja, ka Latvija ir un paliks spēcīga transatlantisko saišu atbalstītāja, kurai ir būtiska NATO "atvērto durvju" politika, NATO sadarbība ar partnervalstīm un NATO nepārtraukta attīstība. Apspriežoties par novembrī Rīgā gaidāmo NATO galotņu sanāksmi, ASV Valsts sekretāre izteica pārliecību, ka NATO transformācijas procesā tā būs vēsturiska sanāksme.

Tikšanās laikā tika apspriesti Eiropas enerģētikas jautājumi. Prezidente akcentēja Latvijas pozīciju par to, ka Eiropai jāturpina enerģisks darbs pie vienotas ilgtermiņa politikas enerģētikas jomā.

Prezidente novērtēja ASV Valsts sekretāres centienus un ASV gatavību veidot nepastarpinātu daudzpusēju dialogu par Irānas kodolprogrammas krīzes atrisināšanu.