Departaments skaidro, ka trūcīgo personu skaits galvaspilsētā samazinās kopš 2012. gada. Pērn trūcīgo skaits rucis vidēji par 1% mēnesī, noslīdot no 11 996 trūcīgām personām 2016. gadā līdz 10 324 trūcīgajiem pērn decembrī.

Šā gada 1. janvārī Rīgā bija deklarēti 701 064 iedzīvotāji, tādējādi par trūcīgiem uzskatāmi 1,47% no visiem galvaspilsētas iedzīvotājiem.

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro.

Departaments izceļ, ka trūcīgo personu skaits pēdējā gada laikā visstraujāk samazinājies darbspējīgu personu grupā. Ja 2016. gada decembrī trūcīgas personas statuss bija piešķirts 2026 darbspējīgām personām, tad 2017. gada decembrī šādu personu bija 1577. Līdz ar to šajā grupā samazinājums ir 22%.

Savukārt darbspējīgu personu īpatsvars no visām personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, ir samazinājies no 28% 2016. gada decembrī līdz 25% 2017. gada decembrī.

Bērnu skaits, kuriem ir piešķirts trūcīgas personas statuss, šajā pat laika periodā ir samazinājies par 12% līdz 1678 personām 2017. gada decembrī.

Vismazāk samazinājies trūcīgo personu skaits pensijas vecuma un personu ar invaliditāti grupā. Ja 2016. gada decembrī bija 3310 pensijas vecuma personas un cilvēki ar invaliditāti, kurām bija piešķirts trūcīgas personas statuss, tad 2017. gada decembrī šādu personu bija 3140. Tas nozīmē, ka samazinājums ir 5% jeb 170 personas. Līdz ar to šo grupu īpatsvars no visām personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, ir pieaudzis no 46% 2016. gada decembrī līdz 49% 2017. gada decembrī.

Departaments uzsver, ka trūcīgo personu skaita samazināšanās vērojama ne tikai Rīgā, bet valstī kopumā. Labklājības ministrijas apkopotā informācija liecina, ka 2017. gada decembrī visās Latvijas pašvaldībās kopā reģistrētas 39 996 trūcīgas personas. Tie ir 2,07% no visiem iedzīvotājiem Latvijā.

2017. gada jūnijā Latvijas pašvaldībās bija reģistrētas 43 199 trūcīgas personas jeb 2,23% no visiem iedzīvotājiem Latvijā, bet 2016. gada decembrī – 45 723 trūcīgas personas jeb 2,34% no visiem iedzīvotājiem Latvijā.