Noslēdzoties valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) pārziņā esošo Ogres un Ikšķiles aizsargdambju rekonstrukcijai, sestdien plkst. 12 notiks Rīgas HES ūdenskrātuves līmeņa pakāpeniska atjaunošana. Paredzams, ka noteiktais pieļaujamais ūdens līmenis HES normālas ekspluatācijas nodrošināšanai tiks sasniegts pusnaktī.

Jau ziņots, ka, atsaucoties uz ZMNĪ lūgumu, "Latvenergo" paredzēto darbu nodrošināšanai no 15. augusta Rīgas HES ūdenskrātuvē uztur pazeminātu ūdenslīmeni.

"Latvenergo" Rīgas HES strādā atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem.

Daugavas HES kaskāde nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanu, to darbībā sekojot saskaņotu prasību pret apkārtējo vidi ievērošanai. "Latvenergo" koncerna vides politika paredz efektīvi izmantot dabas resursus, rūpēties par bioloģisko daudzveidību un minimizēt kaitējumu videi.