Uzņēmumā skaidroja, ka medikamenta "Rigvir" reģistrācija 2004. gadā notika atbilstoši tā brīža kārtībai, izpildot visus tā laika nosacījumus, turklāt reģistrācijai tika izmantoti pētījumu dati no vairāk nekā 700 pacientiem ar dažādu lokalizāciju audzējiem dažādās slimības stadijās, kuri terapijā saņēma "Rigvir". Tas "ir ievērojams skaitlis arī pēc mūsdienu standartiem," uzsvēra uzņēmumā.

Tā kā visvairāk datu apkopots par "Rigvir" izmantošanu melanomas ārstēšanā, medikaments Latvijā ir reģistrēts tieši šai indikācijai. Uzņēmumā zināja teikt, ka pasaulē apritē joprojām lielākā daļa zāļu esot reģistrētas pēc tā sauktajiem vecajiem standartiem, kas neprasīja dubultaklus randomizētus pētījumus.

"Rigvir Holdings" norādīja, ka pašlaik notiek aktīvs darbs pie jaunu un mūsdienīgu dubultaklu randomizētu pētījumu organizēšanas, ievērojot "Rigvir Holdingam" speciāli sagatavotas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) rekomendācijas. Atgādinot par Eiropas Komisijas administrētā fonda "Horizon 2020" piešķirto grantu "Rigvir" komercializācijai Eiropas Savienības tirgū, uzņēmums uzskata, ka EK faktiski esot atzinusi medikamentu par Eiropas inovāciju. "Vēlāk piešķirts arī Ekselences sertifikāts, kurā norādīts "Rigvir" lieliskais potenciāls investīciju piesaistei šī projekta īstenošanai. Šāda Eiropas augstāko institūciju atzinība ir drošs pamats nopietnai ilgtermiņa attīstībai," pārliecināts "Rigvir Holdings".

Uzņēmumā gan uzsvēra, ka sākotnēji tam nav bijis pietiekami daudz līdzekļu, lai plānotu investīcijas klīniskajiem pētījumiem.

"Jāatzīmē, ka klīnisko pētījumu izmaksas mērāmas vairākos desmitos miljonu eiro, tāpēc šādas investīcijas nebija iespējams plānot pirmajos gados, kad kompānijas apgrozījums bija daži tūkstoši un vienīgie aktīvi - akcionāru ieķīlātie īpašumi. Šobrīd situācija ir stipri mainījusies - "Rigvir holdings" pēdējos gados ir ļoti nopietni strādājis, lai izvirzītu nopietnus ilgtermiņa mērķus, galvenokārt saistībā ar investīcijām zinātnē, klīniskajos pētījumos un jaunos zāļu tirgos," taisnojas uzņēmumā.

Kā ziņots, vairākas ārstu profesionālās organizācijas gada sākumā prasījušas Veselības ministrijai (VM) izvērtēt zāļu "Rigvir" atrašanos kompensējamo zāļu sarakstā un zāļu reģistrā, uzskatot, ka pierādījumi "Rigvir" efektivitātei ir nepietiekami. VM savu lēmumu par medikamenta "Rigvir" izņemšanu no kompensējamo medikamentu saraksta nav mainījusi.