Tajā norādīja, ka 2.martā dienesta pārbaudes sākšanai pašvaldībā izveidota komisija, kuru vada Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis.

Pašvaldībā skaidro, ka janvāra beigās Ogres novada dome nolēma 20.februārī atklātā mutiskā izsolē pārdot pašvaldībai piederošās automašīnas "VW Bora", "Suzuki Carry", "Toyota Camry" un "Ford Transit", par to paziņojumu ievietojot pašvaldības mājaslapā un pašvaldības laikrakstā "Ogrēnietis".

Vienlaikus pašvaldības pārstāvji min, ka, mainoties situācijai, 19.februārī Ogres novada domes sēdē nolemts minētajā izsolē pārdot tikai divas automašīnas, jo "Toyota Camry" ir nepieciešama izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem, savukārt "VW Bora" - Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājam. Šis lēmums stājās spēkā izsoles dienā, 20.februārī.

Pēc pašvaldībā vēstītā, par dienesta pārbaudes rezultātiem plānots informēt pēc 10.marta, savukārt līguma slēgšana par automašīnas "Ford Transit" pārdošanu ir apturēta līdz dienesta pārbaudes beigām.

Informācija Ogres novada pašvaldības mājaslapā liecina, ka sākotnēji 20.februāra izsolē bija plānots pārdot 1991.gada izlaiduma "Suzuki Carry" automašīnu, 1999.gada "Ford Transit", 2002.gada "Toyota Camry" un 2003.gada "VW Bora" spēkratu.

TV3 raidījums "Bez tabu" iepriekš vēstīja, ka kāda uzņēmēja no Ogres vēlējusies piedalīties izsolē un iemaksājusi dalības maksu. Viņa noteiktajā dienā ieradusies uz izsoli pašvaldības sludinājumā norādītajā telpā, bet izsole nav notikusi. Pēc uzņēmējas sacītā, divas minūtes pēc noteiktā izsoles sākuma viņa sazinājusies ar Ogres novada domes juristu, kurš informējis, ka izsole jau notikusi. Ogres novada domes izpilddirektora vietnieks Pēteris Špakovskis televīzijas sižetā toreiz skaidroja, ka izsole esot pārcelta uz citu telpu, jo sludinājumā norādītā telpa bijusi aizņemta. Savukārt uzņēmēja pauda pārliecību, ka minētā telpa bijusi brīva.