Pašvaldība norāda, ka Ogres tās krastos dzīvojošajiem un operatīvajiem dienestiem pēdējo dienu laikā nekādus pārsteigumus nav sagādājusi, arī svētdien situācija ir mierīga – ūdens uz Daugavu aizplūst brīvi. "Ledus vižņi krāvumi vēl arvien stiepjas vairāku kilometru garumā, taču, kā liecina novērojumi, dažviet to augstums ir samazinājies," sacīja novada domes pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs.

Viņš pastāstīja, ka vakar pēcpusdienā vižņu daudzums bija palielinājies upes posmā pie Lašupēm un Jāņa Čakstes prospekta, attiecīgi paaugstinot ūdens līmeni un appludinot pļavu upes karstā. Ogres novada pašvaldības policija šo posmu uzraudzīja pastiprināti, jo bija bažas, ka, ūdens līmenim paaugstinoties, varētu rasties izskalojumi upes krastā gar Čakstes prospektu un šī apdraudējuma dēļ nāktos slēgt attiecīgo ceļa posmu slēgt un organizēt apbraukšanu.

Pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka siutācija šobrīd ir stabilizējusies, ūdens līmenis ievērojami krities gan šajā upes posmā, gan pie pagājušā gada nogalē izbūvētās sūkņu stacijas pie Norupītes ietekas Ogres upē. "Pašvaldības policija turpina strādāt diennakts režīmā, nepārtraukti apseko teriotorijas Ogres upes lejtecē. Situāciju kontrolējam," norādīja Ulmanis.