Sēdē plānots uzklausīt iesaistīto institūciju viedokļus par reģionālā (apriņķu) pārvaldes līmeņa nepieciešamību, to skaitu un finansējumu, kā arī iespēju turpināt administratīvi teritoriālo reformu vietējās pašvaldībās.

Darba grupā iekļauti plānošanas reģionu, novadu apvienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Finanšu ministrijas un VARAM pārstāvji.

Ministru Kabinets (MK) pagājušā gada beigās uzdeva toreizējai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izstrādāt priekšlikumus, kā optimizēt plānošanas reģionu darbu, lai mazinātu finanšu, tiesību un saistību slogu pašvaldībām.