23.janvārī saņemts SIA "Aquatex Group" pieteikums, kurā lūgts atcelt NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālā nodrošinājuma centra 2016.gada 20.decembra iepirkumu par hidrotērpu iegādi.

Ar tiesneses 25.janvāra lēmumu pieteikums pieņemts un ierosināta administratīvā lieta par minētā lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Pašlaik atbildētājai tiesa uzdevusi iesniegt rakstveida paskaidrojumu par pieteikumu. Citas procesuālās darbības patlaban šajā lietā nav veiktas.

Kā raksta "Latvijas Avīze", uzņēmums, kas piedalījās NBS izsludinātajā iepirkumā, to apstrīdējis tiesā, jo izrādījies, ka uzvarējušā pretendenta piedāvātie hidrotērpi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, turklāt uzvarētāja piedāvāto hidrotērpu ražotājs ir uzrādījis pilnīgi citus raksturlielumus nekā tos, kas minēti iepirkuma dokumentācijā.

No noslēgtā līguma esot redzams, ka uzvarētājs "Arbor Medical Korporācija" piegādās "Ansell Viking WRS" hidrotērpus, taču ražotāja interneta mājas lapā apliecināts, ka tie ir 0,3 milimetrus biezi un nevis divu līdz četru milimetru biezuma robežās, kā bija norādīts "uzlabotajā" nolikumā. Turklāt arī šī ražotāja oficiāli uzrādītais hidrotērpu svars ir lielāks nekā prasīts iepirkuma nolikumā.

Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā aģentūrai LETA skaidroja, ka Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs 2016.gadā izsludināja iepirkumu par sauso hidrotērpu iegādi. Iepirkums tika pārtraukts divas reizes. Saņemot piedāvājumus pirmo reizi, to izvērtēšanas procesā pasūtītājs konstatēja, ka tehniskajā specifikācijā nepieciešamas izmaiņas, jo nebija norādītas būtiskas lietas, piemēram, hidrokostīmam ir jābūt viendabīgam un kombinezona tipa. Iepirkums tika pārtraukts, tehniskā specifikācija pārstrādāta un iepirkums izsludināts otrreiz.

Otrajā reizē, saņemot pretendentu piedāvājumus, secināts, ka pretendentu piedāvāto hidrotērpu materiāla biezuma amplitūda ir pārāk plaša, jo svārstās robežās no 0,1 milimetra līdz trīs milimetriem. Iepirkums tika pārtraukts un materiāla biezums precizēts no lietotāja puses, norādot, ka nepieciešams piegādāt hidrotērpus ar materiāla biezumu robežās no diviem līdz četriem milimetriem.

Iepirkums tika izsludināts trešo reizi - piedāvājumus iesniedza seši pretendenti, no tiem trīs pretendenti savos tehniskajos piedāvājumos apliecināja, ka piedāvā hidrotērpus, kuru materiāla biezums ir no diviem līdz četriem milimetriem, tādējādi pasūtītājam nebija pamata apšaubīt, ka šāda prasība nebūtu izpildāma.

Kā skaidro AM, pasūtītājs izvērtēja visu sešu pretendentu iesniegtos piedāvājumus un no tehniskajai specifikācijai atbilstošajiem diviem piedāvājumiem saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu par vienu hidrotērpa vienību.

Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, pasūtītājs pārbaudīja pretendentu iesniegto un ar parakstu apliecināto tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu, tai skaitā tehniskās specifikācijas prasībām, nevis vadījās pēc pieejamās informācijas piegādātāju un ražotāju interneta mājaslapā, norādīja AM.

Saskaņā ar līguma noteikumiem, piegādājot hidrotērpus, jābūt pievienotam ražotāja izsniegtajam sertifikātam. AM norāda, ka pieņemot preci, tā tiks rūpīgi pārbaudīta. Ja preces pieņemšanas procesā atklāsies, ka hidrotērpi nav atbilstoši līguma noteikumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas prasībām, tie netiks pieņemti.

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums, ir 24 780 eiro.