Pašlaik tiesu izpildītāji kontus var atvērt jebkurā bankā, kas apgrūtina to kontroli, kā arī var mulsināt parādniekus par konta piederību, jo depozīta kontu kredītiestādē zvērināts tiesu izpildītājs atver uz sava vārda, tāpēc parādniekam var rasties grūtības atšķirt, vai knots ir tiesu izpildītāja kā privātpersonas vai kā amatpersonas konts, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Grozījumi arī paredz dot Tieslietu ministrijai un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei tiesības saņemt ziņas par zvērinātu tiesu izpildītāju depozīta kontos reģistrētiem maksājumiem.

Ar grozījumiem arī paredzēts noteikt, ka tiesu izpildītāji nedrīkst lietot skaidras naudas norēķinus. Likumprojekts paredz, ka turpmāk visas no parādnieka pienākošās summas tiks ieskaitītas zvērināta tiesu izpildītāja kontā Valsts kasē. Tāpat likumprojekts paredz atteikties no iespējas zvērinātam tiesu izpildītājam izmaksāt piedzinējam līdzekļus no konta, izrakstot čeku. Pēc likumprojekta spēkā stāšanās zvērināts tiesu izpildītājs piedzinējam pienākošās summas izmaksās, tikai pārskaitot uz piedzinēja maksājumu kontu.

Tāpat likumprojekts noteic, ka visus maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību, personas veic ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Valsts kasē.

Grozījumi paredz noteikt arī pārejas periodu – tiesu izpildītāja līdz šā gada 31.jūnijam izdotajos rīkojumos ietvertā informācija par norēķinu rekvizītiem kredītiestādē būs saistoša līdz nākamā gada 31. jūnijam.

Likumprojekta anotācijā atzīts, ka pāreja uz zvērinātu tiesu izpildītāju kontu sistēmu Valsts kasē varētu paaugstināt Valsts kases īstermiņa likviditātes rādītājus un nedaudz samazinātu aizņemšanās nepieciešamību un parāda apkalpošanas izmaksas.

Tāpat Valsts kase no savu klientu kontiem neietur papildus komisijas maksu par maksājumu rīkojumu izpildi, līdz ar to arī zvērinātu tiesu izpildītāju veiktajiem pārskaitījumiem no depozīta konta Valsts kasē netiks piemērota komisijas maksa, kas savukārt samazinās kopējos sprieduma izpildes izdevumus.