Viņš norādīja, ka gadījumā, ja tiktu mainīta prezidenta ievēlēšanas kārtība, tad būtu jādiskutē par prezidenta pilnvarām, un, ļoti iespējams, prezidentam būtu jādod iespējas izvirzīt kādas amatpersonas.

"Šajā gadījumā, protams, būtu jāvērtē, kādas personas tās varētu būt, Valsts kontrole vai tiesībsargs, bet tomēr par KNAB vadītāja amata kandidātu, manuprāt, prezidentam izteikt viedokli nebūtu korekti," norādīja Vējonis.

Tāpat Valsts prezidents izteica pateicību Saeimas darba grupai, kas 25.aprīlī noslēdza darbu par Valsts prezidenta pilnvaru iespējamu paplašināšanu un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanu, sakot, ka pieņemtais atzinums ir labs dokuments, lai noslēgtu diskusijas par daudziem jautājumiem, tai skaitā par prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu, kas būtu jāskata kontekstā ar Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu.

"Atzinumā apskatīti svarīgi jautājumi un esmu pārliecināts, ka parlaments šajā gadā pieņems gala lēmumus šajā jautājumā," teica Vējonis.

Kā ziņots, Saeimas darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 25.aprīlī noslēdza divu gadu darbu, apstiprinot atzinumu, kurā piedāvāts apsvērt Valsts prezidenta ievēlēšanas procedūras maiņu.

Viens no diviem piedāvātajiem variantiem paredz, ka Valsts prezidentu ievēl tauta, savukārt otrs paredzētu, ka valsts augstāko amatpersonu ievēlētu elektoru kolēģija, kuras sastāvā būtu Saeimas deputāti un pašvaldību pārstāvji. Tāpat Darba grupas atzinumā aicināts palielināt jeb koriģēt prezidenta pilnvaras, ļaujot valsts augstākajai amatpersonai izvirzīt valsts kontroliera, tiesībsarga, Latvijas Bankas prezidenta un KNAB vadītāja kandidatūru.