Sarunā ar LLU rektori Valsts prezidents atzinīgi novērtēja augstskolas sasniegto atsevišķu nozaru, piemēram, pārtikas zinātnes, komercializācijā.

Pilvere apliecināja, ka augstskola ir gatava turpināt specializēties un veikt nozaru pieprasījuma pētījumus, lai pielāgotos nozaru darbības vajadzībām. Vienlaikus Vējonis mudināja neapstāties pie sasniegtā un sniegt studējošajiem tādas zināšanas un prasmes, kas tiks novērtētas darba tirgū, kā arī turpināt kopā ar uzņēmējiem izstrādāt tehnoloģijas un pieprasītus augstas pievienotās vērtības produktus.

Savukārt, pārrunājot augstākās izglītības aktualitātes ar ViA rektoru Krūmiņu, Vējonis pozitīvi vērtēja augstskolas starptautisko sadarbību studijās un pētniecībā, sevišķi sabiedrības drošības jomā. Valsts prezidents un ViA rektors Krūmiņš bija vienisprātis par to, ka reģionālo augstskolu pievienotā vērtība Latvijas izglītības sistēmai un ekonomikai ir spēja piedāvāt specializētas un starpdisciplināras studiju programmas, kas veidotas sadarbībā ar uzņēmējiem.