Patlaban valstī ir apmēram 120 000 parādnieku, bet apmēram 47 000 nodokļu parādnieku parādsaistības pārsniedz 150 eiro. VID pērn bez īpašiem paskaidrojumiem pārtrauca vienkopus publiskot datus par 100 lielākajiem nodokļu parādniekiem, norādot, ka datus par konkrētu parādnieku ir iespējams iegūt un īpašu sarakstu nav nepieciešams veidot.

VID portālu "Delfi" informēja, ka saraksts būs pieejams VID tīmekļa vietnē un tajā varēs atrast ikvienu saimnieciskās darbības veicēju, kā arī juridisku personu, kurai ir izveidojies nodokļu parāds, kas lielāks par 150 eiro.

Kaut gan ziņas par konkrētu parādnieku ir iespējams saņemt jau tagad, līdz šim tik plašs nodokļu parādnieku saraksts netika apkopots un publiskots.

"Kā iestāde mēs vēlamies sabiedrībai nodrošināt maksimālu caurspīdīgumu. Gan uzņēmējiem būs vieglāk noskaidrot, kāda situācija ar nodokļu parādiem ir potenciālajiem sadarbības partneriem, gan arī privātpersonām būs pieejama ērta iespēja apskatīties, kādā situācijā atrodas uzņēmums, no kā tiek saņemts pakalpojums," atzīmē VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Savukārt, VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktore Santa Garanča aicina uzņēmējdarbības veicējus nokārtot savas parādsaistības līdz šī gada 7. maijam, ja tie nevēlas tapt iekļauti un publiskoti sarakstā, kas VID tīmekļa vietnē tiks publicēts šī gada 15.maijā. Lai nenonāktu publiskoto nodokļu parādnieku vidū, Garanča aicina arī turpmāk nekavēt noteiktos maksājumu samaksas termiņus, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantot nodokļu likumos paredzētās iespējas veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

Saraksts tiks aktualizēts reizi mēnesī.

VID portālam "Delfi" papildināja, ka parādi ir viena no retajām lietām, ko VID arī līdz šim ir drīkstējis pateikt par konkrētu nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas, lai gan citos gadījumos ziņu publiskošanai par nodokļu maksātāju nepieciešama vai nu viņa piekrišana, vai VID tos nedrīkst sniegt.

Tāpēc VID līdz šim arī drīkstējis publiskot 100 valsts lielāko nodokļu parādnieku sarakstu, kas arī ilgi un regulāri ticis darīts – līdz brīdim, kad tika radīta speciāla datu bāze, kurā ir iespējams jebkurā brīdī paskatīties kāda konkrēta uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja nodokļu parādu stāvokli.

VID norāda, ka likums nosaka: nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu parādiem, kas izveidojušies nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā vai nodokļu maksājumu kavējuma dēļ, norādot nodokļa parāda lielumu, nodokļu maksātāja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu, kā arī informāciju par fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju, kas nav reģistrēts komercreģistrā, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu.