Dreika skaidroja, ka pašlaik netiek laikus veiktas ekspertīzes, nav pietiekama kontrole un uzraudzība, kā rezultātā iedzīvotāji nesaņem pakalpojumu tādā kvalitātē kādā varētu. "Jānodrošina, lai šo pamatfunkciju varētu veikt," atklāja Dreika.

Jaunā Veselības inspekcijas vadītāja stāstīja, ka pēdējo pusotru nedēļu viņas vadītā organizācija strādā pie tā, lai katram ārstam būtu jurists un ārsta palīgs, lai ārsts netērētu laiku administratīvu lietu kārtošanai lietām. "Mēs veidojam katram ārstam atbalsta grupu, izmantojot esošos resursus," skaidroja Dreika.

Komentējot iestādes reformas, viņa norādīja, ka iestādi "jāpadara efektīvāku, ne tik daudz koncentrējoties uz ierēdņu skaita samazināšanu, bet uz efektivitāti", jo "birokrātija rada birokrātiju". "No malas skatoties Veselības inspekcijas uzdevumi bijuši kontrolēt, sodīt ārstniecības iestādes un atgūt līdzekļus, bet tas jāmaina. Ne tik daudz ar sodošām un kontrolējošām, bet preventīvām un analītiskām metodēm," pastāstīja Dreika.

Pašlaik Veselības inspekcija saņemot aptuveni tūkstoš sūdzību gadā. "Visi zina, ka veselības aprūpe ir bedrē, bet tai ir piešķirti papildus līdzekļi un tiek meklēti risinājumi," viņa skaidroja rīta raidījumā.