Zivis

Zivis turpinās risināt savas mīlas ainiņas. Tās aktualizēsies ar jaunu sparu, lūkos pēc uzmanības. Starp mīļotajiem var sanākt pamatīga matu skaldīšana. Novembrī Zivīm jābūt labā formā - jāspēj uzņemties atbildība gan par saviem vārdiem, gan darbiem. Dažas atskaņas sadzirdēsi no pagātnē piedzīvotā. Pirms ielaist savā dzīvē cilvēku no pagātnes, ļoti apdomājies.

Profesionālajā sfērā aizraujoši priekšlikumi no partneriem, kolēģiem un domubiedriem. Zem dokumentu klājuma briedīs svarīgi lēmumi. Jāatjauno sakari ar ārzemēm.