Garīgā iztaisnošana ir veids, kā mazināt fiziskās un emocionālās ciešanas. No malas vērojot šo dziedināšanas procesu, nešķiet, ka kaut kas tiktu darīts, – nav instrumentu, nav nekādu dziedināšanai nepieciešamo rīku. Dziedināšana balstīta uz enerģijas plūsmas atjaunošanu ķermenī.

Šī dziedniecības metode ļauj enerģijai pārvietoties laikā un telpā, tādējādi sasniedzot arī senus notikumus, kas reiz emocionāli satraukuši cilvēku. Likvidējot enerģētiskos blokus, ķermenis dabīgā veidā – bez pieskaršanās – var vienā mirklī iztaisnoties. Notiek savilktā ķermeņa atbrīvošanās: izlīdzinās iegurņa greizums un kāju garums, pleci un lāpstiņas, kā rezultātā mugurkauls iztaisnojas, apziņa paplašinās, un veidojas spēks dziedināt pašam sevi. Mugurkauls ir cilvēka dzīves ass, tajā saglabātā informācija izstaro pa visu ķermeni. Prāts un saistaudi atbrīvojas, un ķermenī viss nostājas savā – sākotnēji paredzētajā vietā. Tiek dota iespēja justies labi.

Garīgā iztaisnošana (kā daudzas garīgās mācības) sniedz "kājas tiem, kas vēlas iet, un spārnus tiem, kas gatavi lidot". Vien jāapzinās – kājas jākustina pašiem un arī lidot jāmācās pašiem.

Kā ar gara spēku var palīdzēt ķermenim?

Jau sengrieķu ārsts Hipokrāts, saukts arī par "Medicīnas tēvu", minējis cilvēka fiziskā ķermeņa, gara un prāta vienotību. Viņš ierosināja skalpeļa vietā izmantot ārstniecības augus, svaigu gaisu, veselīgu un sabalansētu uzturu. Hipokrāts uzskatīja, ka slimības rodas tad, kad organisms zaudē spēju pielāgoties apkārtējās vides ietekmei. Viedais grieķis ārstēja cilvēka ķermeni kopumā, ņemot vērā arī slimības klīnisko attīstības vēsturi, realizējot holistisku pieeju.

Holistiska pieeja paredz izvērtēt cilvēku kā kopumu, kurā apvienots ķermenis, prāts un emocijas. Veselības atgūšanai un uzturēšanai ir svarīgi atrast slimības cēloni (dzīvesveids, stress, kaitīgie ieradumi, apkārtējās vides ietekme vai kas cits). Uz holistisku pieeju balstīta Austrumu medicīna un homeopātija, kad organismam tiek dots impulss atjaunoties gan fiziskā, gan enerģētiskā līmenī.

Fizioloģiski dzīvības pamats balstās uz organisma spēju uzturēt līdzsvaru gan organisma iekšējā vidē, gan saskarē ar apkārtējo vidi. Cilvēks ir fizio-psiho-sociāla būtne. Nepārtrauktā mijiedarbībā procesi, kas ietekmē cilvēka fizisko ķermeni (piemēram, muguras sāpes), ietekmēs arī psiholoģiskos procesus (piemēram, nomāks garastāvokli). Nereti sāpes un nomākts garastāvoklis ir par iemeslu sociālai atstumtībai, vientulībai.

Novērots arī pretējais – pēc emocionāla strīda parādās dažāda rakstura sāpes. Visi apkārt notiekošie un mūsu ķermenī noritošie procesi ietekmē mūsu fizisko, garīgo un emocionālo veselību.
20. gadsimta sākumā slavenais austrietis Rūdolfs Šteiners radīja vienotās ārstniecības sistēmu jeb antroposofo medicīnu. Viņš bija pārliecināts, ka cilvēks sastāv no fiziskā ķermeņa un komplicētiem enerģētiskiem apvalkiem. Antroposofā medicīna ir balstīta uz tādiem jēdzieniem kā enerģija, dzīvības spēks, dvēsele, gars un apziņa. Dziedniecība noris gan fiziskajā, gan dvēseliskajā un garīgajā plānā.

Garīgā iztaisnošana – arī Latvijā

Pirts meistars un garīgās iztaisnošanas praktiķis Vilnis Lejnieks ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem Latvijā, kuri apguvuši garīgās iztaisnošanas metodi. "Lai saglabātu saņemto, ir jāpieņem lēmums par būtiskām izmaiņām savā dzīvē. Garīgā iztaisnošana var būt labs atspēriena punkts un sākums jaunai attieksmei pret pasauli. Ja cilvēks gaida tikai jaunu, neparastu piedzīvojumu vai kādu, kas atrisina veselības vai citas problēmas, lai pēc tam turpinātu visu kā iepriekš, – pēc laiciņa nāks vilšanās," saka meistars Lejnieks. Indivīdam var piešķirt īsu atelpas brīdi pirms jauna ceļa sākuma, ne vairāk. Pārējais būs jādara pašam.

Lai gan cilvēkos var rasties līdzīgas sajūtas un sāpes, divu pilnīgi vienādu situāciju nav. Ikviens no mums pazīst bēdas, skumjas, prieku un smaidu, taču katrs uz to reaģē citādi. Tāpat arī risinājums katra cilvēka veselības problēmai bieži ir jārod individuāli. Itin nevienu nav iespējams piespiest justies labi, šī izvēle katram jāizdara pašam. Dziednieks var palīdzēt piepildīt izdarīto izvēli. Jāatzīst, katram ir tiesības justies tik slimam (vai veselam), cik viņš vēlas.

Vilnis Lejnieks norāda, ka slimība katram var izpausties atšķirīgi: "Piemēram, noteiktas emocijas atstāj dažādas pēdas, kuras tālāk ietekmē kā fizisko, tā garīgo veselību. Lai dziedētu ilgos gados uzkrātās sāpes, ir jācenšas nevis mazināt sekas, bet likvidēt to sakni." Garīgā iztaisnošana ļauj izveidot šo Dieva – cilvēka saikni, aktivizējot katra pašdziedināšanās spēku, uztverot savu personisko dziedināšanas procesu. "Dievs ikkatram ir piešķīris potenciālu atbrīvot sevi, taču mūsu pašu ziņā ir šīs enerģijas uztveršana un pielietošana. Ļausim tai plūst! Ieklausies! Vispirms sevī. Tad dabā... tad apkārtējos. Patiesībā tas ir gaužām vienkārši. Droši. Un bezgala patīkami," ļauties pārmaiņām aicina dziednieks Vilnis un piebilst: "Svarīgs norādījums: garīgais dziednieks nav ārsts. Garīgā iztaisnošana ir tikai un vienīgi garīgs process, nevis ārstniecība tradicionālās medicīnas izpratnē. Dziedināšana neaizstāj ārsta apmeklējumu, un dziednieks nenosaka diagnozi. Kaut gan garīgā iztaisnošana jau ir veikusi brīnumus tūkstošiem cilvēku dzīvēs, garīgais dziednieks nedrīkst dot izveseļošanās solījumus, jo pašdziedinošie spēki katram cilvēkam darbojas citādi."

Vilni Lejnieku satikt un garīgās iztaisnošanas metodi iepazīt varēs festivāla Helsus Veselības dārzā – 21. un 22. maijā Pasta salā Jelgavā.