Uz šo jautājumu nevar būt viennozīmīgas atbildes, jo... mēs par to laiku nezinām (gandrīz) neko. Salīdzināšanai – laika periods, kuru vismaz daļa no mums vēl atceras, – padomju laiki. Vai viss tajos bija tik labi, kā apgalvo vieni, un vai viss tajos bija tik slikti, kā stāsta otri? Vai, kā teica senie romieši, – "meklējiet, kam tas ir izdevīgi".

Piemēram, sieviešu un vīriešu līdztiesība. Padomju laikā tā vienkārši bija, un nebija par to jācīnās. Jo Padomju Savienībā seksa nebija! Mūsu senčiem, savukārt, bija strikti nodalīti sieviešu darbi un vīriešu darbi. Visi lopi, izņemot zirgus, piederēja tikai sievietēm, savukārt visi nekustāmie īpašumi – vīriešiem. Savulaik hercogs Marlboro, kuru mēs vairāk pazīstam kā Vinstonu Čērčilu, izteicās: "Demokrātija ir mēsli, bet nekas labāks pagaidām nav izdomāts!" Latvieši kā zemnieku tauta katros mēslos kaut ko pratīs iestādīt un pat izaudzēt.