Kārava kalps skaitās tirgotāju kārts (spēj "pārdot ledu eskimosam"), viņš ir vērīgs, labs komunikators un ar savu prātu un pievilcību allaž prot izveidot sev tīkamus apstākļus. Neatkarīga un ļoti radoša personība, kurai piemīt pārliecināšanas spēja, viņš ir labs kolektīva vadītājs. Izvēles brīvība viņam nozīmē ļoti daudz, tāpēc piestāv elastīgs darba režīms. Kārava kalps ir sirdī mūžīgi jauns, azartisks, un viņam piemītošā vieglprātība neļauj mulst par neizpildītiem solījumiem.

Arī partnerattiecībās kārava kalps negrib zaudēt brīvību (un atzīties, ka nopietnas saistības ir tēriņi). Taču, reiz atradis meklēto, kļūs par izdomas bagātu un citādi lielisku mīļāko vai dzīvesbiedru, no sirds cenšoties atraisīt partnera radošo potenciālu.

Uzdevumi: iemācīties izmantot ne tikai savu intelektu, bet arī iedzimto intuīciju (un dažkārt pat ekstrasensorās dotības). Saprast, kur ir līdzsvars starp gara brīvību un attiecībām, un, tiecoties pēc pirmās, neupurēt otrās.

Pārbaudījumi: kārava kalpam ļoti patīk izklaides, un viņš tajās var "iestrēgt", tā arī neko dižu dzīvē neizdarot. Viņa intelekts ļauj veidot atļautas un arī neatļautas naudas aprites shēmas – otrs kārava kalpa kārdinājums, kuram grūti pretoties.

Kārava kalpi ir arī Džozefs Pulicers, Stīvens Sīgals, Dons, Grigorijs Javlinskis, Mendija Mūra.