Svari (23. septembris–22. oktobris)
Ceturtdiena, 14. Septembris
Darbu un pienākumu šodien var būt pāri galvai, labi ja dienas beigās varēsi atvilkt elpu. Mierinot sevi ar domu, ka viss, ko dari, nāk par labu tavai labklājībai, slodzi izturēt būs vieglāk.

Astrologs Didzis Šķila
e-pasts: didzis.skila@gmail.com