Skaidrs, ka straujai lekšanai uz priekšu šāds laiks nav īpaši piemērots, bet atvaļinājumiem un pavasara baudīšanai gan!

Kolīdz darbs nobīdās dibenplānā, atliek vairāk un vairāk laika privātajai dzīvei – vienalga, vai tur valda saskaņa vai spindz "lodes". Ar to tad arī nodarbosimies turpmākajos mēnešos, katrs savā vīzē un ar atšķirīgiem panākumiem.