Kas vēlas kļūt vesels, jau daļēji ir izveseļojies.
- Bokačo