Spēļu rezultātu sarunāšana sportā ir spēles gaitas un/vai iznākuma prettiesiska, apzināta ietekmēšana personīga labuma gūšanai. Ikvienam spēlētājam, trenerim, oficiālai personai vai citai ar futbolu saistītai personai jāapzinās, ka gadījumā, ja tiek pierādīta personas vaina attiecībā uz manipulācijām ar futbola sacensību rezultātiem, tai var tikt piemērotas sankcijas no LFF, Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) puses, kā arī persona var tikt saukta pie kriminālatbildības.

"Cīnoties ar negodprātīgiem cilvēkiem Latvijas futbolā, LFF spertie soļi pēdējos gados ļāvuši no dalības sacensībās izslēgt vairākus klubus, kā arī vairākām personām piemērot dažāda termiņa diskvalifikācijas no dalības ar futbolu saistītās aktivitātēs," uzsver LFF.

LFF ieviestā "Godīgas spēles" jeb "Integrity" sistēma sevī ietver iesaistīto pušu izglītošanu, situācijas monitoringu, apstākļu noskaidrošanu un izmeklēšanu sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, UEFA un FIFA, likumu un reglamentu uzturēšanu, kā arī sankciju piemērošanu.

Lai atvieglotu saziņu ar LFF gadījumos, kad personas rīcībā ir informācija par darbībām, kas vērstas uz manipulāciju ar futbola spēļu rezultātiem, ieviests bezmaksas diennakts tālrunis +371 60003535, kā arī e-pasta adrese integrity@lff.lv. Personām ir iespēja informāciju sniegt gan anonīmi, gan arī norādot savu kontaktinformāciju tālākai sadarbībai ar LFF.