Šonedēļ notikušajā LNSP sēdē tika runāts par nacionālas nozīmes starptautisko sacensību organizēšanu Latvijā 2019.gadā un turpmākajos gados.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sporta federāciju padome" apkopojusi 2019.-2022.gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību kalendāru. Lai nodrošinātu nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, veicinot attiecīgo sporta veidu attīstību un popularizējot Latviju ārvalstīs, Izglītības un zinātnes ministrija iesniegusi Finanšu ministrijai to kā vienu prioritārajiem pasākumiem. Pasākumu rīkošanai 2019.gadā pieprasītais valsts budžeta finansējums ir 1 860 585 eiro, 2020.gadā – 1 400 170 eiro, 2021.gadā – 1 492 585 eiro un turpmāk ik gadu 903 000 eiro apmērā.

Sporta padome vienojās, ka jautājums par kalendārā iekļauto sporta pasākumu atbalstīšanu izskatāms likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Vienlaikus konceptuāli tika atbalstīts, ka reizi trijos gados finansējums prioritāri novirzāms vismaz viena liela mēroga sporta pasākuma (Eiropas un pasaules čempionāts pieaugušajiem) olimpiskajos sporta veidos organizēšanai, vismaz divu sporta pasākumu olimpiskajos sporta veidos organizēšanai katru gadu, Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda" paredzēto Pasaules un Eiropas kausa posmu, Eiropas un pasaules čempionātu organizēšanai bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā.

Kā norāda IZM, kopumā saņemti pietiekumi par gandrīz četru miljonu eiro piešķiršanu. Tas attiecas uz starptautiskām sacensībām, kurās valsts līdzfinansējums nepieciešams vismaz 25 000 eiro apmērā. IZM skaidro, ka nekad valsts nav atbalstījusi visus priekšlikumus un arī daudzus pasākumus neatbalsta 100% apmērā, kā norādīts lūgumā. Tāpat daži no pasākumiem neiekļausies formulējumā "nacionālās nozīmes starptautiski sporta pasākumi", līdz ar to arī IZM pieprasītais finansējums ir mazāks.

Nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību organizēšana Latvijā 2019.gadā

Nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību organizēšana Latvijā 2019.gadā