Akcija Runājot par alkoholu

Akcija Runājot par alkoholu

Iniciatīvas "Runājot par alkoholu" mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu viedokli, ietekmēt situācijas sev apkārt, izvēlēties rīkoties atbildīgi un patstāvīgi, nepakļauties vienaudžu spiedienam un pateikt „nē” alkoholam un citām atkarību izraisošām vielām un aktivitātēm.

Kopš 2013.gada rudens biedrības "Go Beyond" iniciatīva "Runājot par alkoholu" strādā ar skolotājiem un sociālajiem pedagogiem, piedāvājot metodes alkohola prevencijai klasē un skolā. Vairāk informācijas: www.runajotparalkoholu.lv

Komentāriem un ierosinājumiem, lūdzu, rakstiet info@runajotparalkoholu.lv