Fair Play

Fair Play

Fair Play ir jēdziens, kurš parasti tiek lietots sportā, it īpaši, futbolā, apzīmējot korektu un godīgu rīcību. Vairākos sporta veidos ir ieviests apbalvojums, ko pasniedz sportistiem, kuri īpaši ievērojuši fair play principus.