Higsa bozons

Higsa bozons

Higsa bozons ir hipotētiska elemntārdaļiņa, kas piedod masu visām pārējām elementārdaļiņām. Higsa bozona, dēvēta arī par "Dieva daļiņu", pastāvēšana vēl nav pierādīta un tā meklējumi ir viens no mūsdienu fizikas un Šveices Lielā hadronu paātrinātāja galvenajiem uzdevumiem.