Jānis Čakste

Jānis Čakste

Jānis Čakste bija pirmais Latvijas Valsts prezidents. Prezidentūras laikā - no 1922.gada 14.novembra līdz 1927.gada 14.martam - viņš parakstīja un izsludināja 402 Saeimas pieņemtos likumus, kā arī saskaņā ar Satversmē piešķirtajām tiesībām apžēloja 549 personas. Čakste lielu vērību pievērsa ārlietām un tiek raksturots kā patriotisks, erudīts un darbīgs politiķis. Vienīgā reize, kad Čakste par savu darbību izpelnījās kritiku, bija par nodevību notiesātā Andrieva Niedras apžēlošana 1926. gadā.