Lauksaimniecība

Lauksaimniecība

Lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kas vērsta uz augu vai dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanu un to izmantošanu rūpniecībā. Tā ir viena no senākajām saimniecības nozarēm. Lauksaimniecībā izšķir trīs galvenās nozares - zemkopību, lopkopību un putnkopību.