Migrācija

Migrācija

Migrācija ir cilvēka pārcelšanās no vienas vietas uz citu. Iekšējā migrācija ir pārvietošanās valstī, bet ārējā migrācija ir ieceļošana valstī vai izceļošana no tās. Ārējā migrācija iedalās emigrācijā, kas ir piespiedu vai brīvprātīga izceļošana no savas valsts, kā arī imigrācijā - kādas valsts pilsoņu ieceļošana citā valstī. Pēdējos gados strauji paaugstinājusies Latvijas pilsoņu emigrācija uz citām valstīm labāka darba un dzīves apstākļu meklējumos.