Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir organizācija, kas nodrošina medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Tā ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.