Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir maksājums, ar kuru apliek zemi, ēkas vai to daļas un citas nepārvietojamas lietas, kas ir juridiskas vai fiziskas personas īpašumā.