Pabalsts invalīdam

Pabalsts invalīdam

No 2008.gada 1.janvāra invalīdi ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana, var saņemt jaunu valsts sociālo pabalstu. Tā apmērs 2012.gadā ir 100 lati mēnesī. Saņemot jauno pabalstu, invalīdi var turpināt saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes). Lai saņemtu šo pabalstu, ir nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.