Pabalsts

Pabalsts

Valsts sociālie pabalsti papildina sociālās apdrošināšanas sistēmu un sniedz materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām. Šie pabalsti paredzēti sociālā riska situācijām un gadījumiem, kad samazinās ienākumi. Piemēram, valstī tiek maksāts bērna piedzimšanas pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, bērna invalīda kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana u.c.