Fоtо: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pirmdien rezolūcijā uzdevusi divu nedēļu laikā sasaukt Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes un Bērnu lietu sadarbības padomes kopsēdi, lai piedāvātu rīcību narkotisko vielu atkarības risku novēršanai jauniešu vidē, risinot gan problēmu, gan tās cēloņus.

Kā informēja Siliņas preses sekretārs Aleksis Zoldners, rezolūcija adresēta Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Valsts kancelejai. Tāpat uzdots uz kopsēdi aicināt Rīgas un Jūrmalas pašvaldības pārstāvjus.

Kopsēdes laikā iestādes izskatīs jautājumus, kas saistīti ar narkotisko vielu apriti kopumā, un izvērtēs nepieciešamos pasākumus, lai novērstu atkarību izraisošu vielu lietošanu un mazinātu atkarību veidošanās risku jauniešu vidū.

Pasākumi veicami prevencijas, ārstniecības, sociālās rehabilitācijas jomā, tajā skaitā nosakot skaidru rīcības algoritmu gadījumos, ja nepilngadīgais atkārtoti nonācis veselības un tiesībsargājošo institūciju redzeslokā saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanu.

Tāpat nepieciešams mazinātu narkotisko vielu apriti, un jo īpaši to pieejamību nepilngadīgajiem, kā arī veikt specifiskus pasākumus, lai mazinātu ārpusģimenes aprūpē esošo nepilngadīgo atkarību problēmas, uzsvērts rezolūcijā.

Uzdots arī uzlabot sabiedrības informētību par to, kā identificēt bērnu vai jauniešu nonākšanu atkarībā un kā rīkoties vislabākajās bērna interesēs, vēršoties pēc palīdzības.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !