Šā gada pirmajā pusgadā Veselības inspekcijā (VI) iesniegtas 737 iedzīvotāju sūdzības, kas saistītas ar veselības aprūpes jautājumiem, informēja VI Komunikācijas nodaļā.
Šī gada pirmajos sešos mēnešos VI kopumā tika adresēti 862 iedzīvotāju iesniegumi, no kuriem lielākā daļa saistīti ar veselības aprūpes jautājumiem. Pēc veiktajām ekspertīzēm un pārbaudēm par pamatotiem tika atzīti 157 jeb18% no visiem saņemtajiem iesniegumiem.

Salīdzinoši - 2007.gada pirmajos sešos mēnešos par veselības aprūpi bija sūdzējušies 735 iedzīvotāji.

Par pamatotiem 2008.gada pirmajā pusgadā tika atzīti 94 iesniegumi (13 %), kuros tika izteiktas pretenzijas par medicīniskās aprūpes kvalitāti.

2008.gada 1.pusgadā VI reģistrēti 162 iesniegumi par medicīnisko aprūpi ieslodzījumu vietās, no kuriem tikai 7 atzīti par pamatotiem.

Otrajā vietā ir 152 darba devēju iesniegumi ar lūgumu izvērtēt darbiniekiem izsniegto darba nespējas lapu pamatotību. No šiem iesniegumiem 28 bijuši pamatoti.

Trešajā vietā ir 59 iesniegumi, kuros lūgts izvērtēt ģimenes ārstu darbu ambulatorajā aprūpes posmā no šī gada janvāra līdz jūnijam.

Tāpat saņemti iesniegumi par psihiatrijas problēmām, ginekoloģiju un dzemdību palīdzību, ķirurģisko palīdzību, neiroloģiju un neiroķirurģiju. Par neatliekamo medicīnisko palīdzību saņemti 6 iesniegumi, no kuriem visi tika atzīti par pamatotiem.

VI saņēma 36 iesniegumus ar sūdzībām farmācijas jomā, no kuriem par nepamatotiem tika atzīti 10 iesniegumi.

Astoņi iesniegumi saņemti par zāļu reklāmas neatbilstību normatīvo aktu prasībām, jo zāļu reklāmas materiāls nav bijis saskaņots Zāļu valsts aģentūrā.

Pieci iesniegumi saņemti par zāļu neatbilstību kvalitātes prasībām, par zāļu iespējamo viltojumu, kā arī par zāļu izplatīšanu ar neatbilstošiem derīguma termiņiem. Pārbaudēs neapstiprinājās patērētāju bažas par viltotu zāļu izplatīšanu Latvijā, bet attiecībā uz neatbilstošiem zāļu derīguma termiņiem vairākos gadījumos patērētāji bija kļūdaini interpretējuši derīguma termiņu, zāļu sērijas izlaides datumu uzskatot par derīguma termiņu.

Trešajā vietā ir iesniegumi par zāļu cenām, kuros patērētāji pauda savu neapmierinātību par zāļu cenu celšanos, kas, viņuprāt, nav pamatota.

Izskatot iesniegumus par ētikas jautājumiem, konstatēts, ka patērētāji nav apkalpoti atbilstoši farmaceitiskās aprūpes pamatpostulātiem, sniegtā informācija nav bijusi korekta, skaidra, nepārprotama.

Sabiedrības veselības jomā, kas ietver normatīvo aktu prasību izpildes kontroli un uzraudzību epidemioloģiskās drošības un vides veselības jomās, dzeramā ūdens nekaitīguma jomā publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos, kā arī dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību izpildes kontroli, saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radītā akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu un trokšņa robežlielumu, pieļaujamo vibrācijas lielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās, kopā saņemti 84 iesniegumi, no kuriem 35 atzīti par pamatotiem.

26 cilvēki sūdzējušies par troksni, kas dzīvojamās telpās nācis no dažādiem trokšņu avotiem. Konstatētie trokšņu avoti bija uzņēmumu iekārtu radītais troksnis. Turklāt trīs iesniegumi par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu sabiedriskajās iestādēs pārsūtīti attiecīgām kompetentām institūcijām.

Tāpat VI izskatīti 19 iesniegumi par higiēnas noteikumu pārkāpumiem tādos objektos kā pirmsskolas izglītības, sociālās aprūpes, vispārējās izglītības iestādēs.

Izskatīti 16 iesniegumi par grauzēju, insektu esamību dzīvojamās telpās, no kuriem 12 bija pamatoti.

Divi iesniegumi saņemti par pedikulozi vispārējās izglītības iestādēs, no kuriem viens iesniegums atzīts par pamatotu.

Četri iesniegumi iesniegti par gaisa piesārņojumu dzīvojamās telpās. Iesniedzējiem nosūtītas atbildes vēstules ar skaidrojumu, ka iesnieguma izskatīšanai pašreiz nav normatīvā akta, kas noteiktu gaisa kvalitātes prasības.

Visbeidzot, 2008.gada pirmajos sešos mēnešos izskatīti pieci iesniegumi par pārkāpumiem ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgū. Četri iesniegumi saņemti par kosmētikas līdzekļiem un viens iesniegums par ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem. Pēc veiktajām pārbaudēm divi iesniegumi par nevēlamu ādas reakciju, lietojot kosmētikas līdzekli un kosmētikas līdzekļa marķējumu, atzīti par pamatotiem.

2008. gada pirmajos sešos mēnešos izskatīti kopskaitā 52 Eiropas Kopienas Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas (RAPEX) paziņojumi. Saistībā ar RAPEX paziņojumos minētajiem produktiem tika veiktas kontroles sešos uzņēmumos par sešiem RAPEX paziņojumiem saistībā ar kosmētikas līdzekļiem un vienā uzņēmumā par RAPEX paziņojumu saistībā ar ķīmisko produktu.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!