Fоtо: DELFI

No sestdienas, 27. augusta, vēlētāji, kuri 14. Saeimas vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm var arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodrošinātajā e-pakalpojumā “Vēlētāju datu pārvaldība”, portālu "Delfi" informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā.

E-pakalpojums pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā vai portālā www.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot tie vēlētāji, kuriem ir drošs e-paraksts vai iespēja autentificēties e-pakalpojumam ar kādu no Latvijas interneta banku piedāvātajām autentifikācijas iespējām.

Piesakoties balsot pa pastu no ārvalstīm e-pakalpojumā, vēlētājam jānorāda elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese, uz kuru nosūtīt tīmekļa vietnes adresi, kur būs pieejami balsošanas materiāli, un ārvalsts, no kuras vēlētājs plāno nosūtīt savu balsojumu. Tas nepieciešams, lai varētu noteikt, kurā pasta balsošanas iecirkņa sarakstā vēlētāju reģistrēt balsošanai.

Pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm vēlētāji aicināti līdz 9. septembrim.

Vēlētāji, kuriem nav iespēju pieteikties pasta balsošanai e-pakalpojumā, pasta balsošanai no ārvalstīm var pieteikties arī jebkurā no 22 Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kurās izveidoti pasta balsošanas iecirkņi.

Šajā gadījumā nosūtīt pieteikumu pa pastu, e-pastu vai iesniegt to klātienē var Latvijas Republikas vēstniecībās Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Austrālijā, Austrijā, Dānijā, Ēģiptē, Francijā, Īrijā, Japānā, Kanādā, Kazahstānā, Dienvidkorejā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, kā arī konsulātā Vitebskā, Baltkrievijā.

Piesakoties, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese vai oficiālā e-adrese, uz kuru vēlas saņemt balsošanas materiālus. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Šajā gadījumā obligāta prasība ir iesniegumu parakstīt. Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumi, kas nebūs parakstīti, nav derīgi.

Lai pieteiktos balsot pa pastu, vairs nav nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību, jo vēlētāju uzskaitei šajās Saeimas vēlēšanās pirmo reizi tiks lietots vēlētāju reģistrs, un spiedogs pasē par dalību vēlēšanās vairs netiks likts.

No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu iecirkņa komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļa vietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli.

Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma nosacījumiem vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs tiek iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, kas nozīmē, ka vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem.

Ar 14. Saeimas vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem var iepazīties te.

Lai nobalsotu, vēlējam jāsagatavo divas aploksnes – viena lielāka, otra mazāka. No visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena – tā vēlēšanu zīme, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi varēs atstāt negrozītu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+" atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā – mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Balsojums jānosūta pa pastu tai pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijai, kur vēlētājs pieteicies balsot pa pastu un kas norādīta balsošanas materiālos. Balsojums jānosūta ar tādu aprēķinu, lai tas pienāktu attiecīgajā pasta balsošanas iecirknī līdz vēlēšanu dienai, 1. oktobrim.

Vēlētājs, kurš pieteicies balsot pa pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot iecirknī vēlēšanu dienā.

Kārtējās 14. Saeimas vēlēšanas norisināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā.

Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus. Kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !