Latviešu biedriskums. Lietpratēju diskusija
Latviešu biedriskums.
Lietpratēju diskusija
Turpinot atskati uz Saeimas 100 gadiem, Delfi TV rīkoja diskusiju ar lietpratējiem, lai mēģinātu izkristalizēt tēmas, kuras, mācoties no šiem 100 gadus seniem notikumiem, būtu svarīgi apdomāt un ņemt arī vērā šoruden, dodoties balsot 14. Saeimas vēlēšanās.
Diskusiju vadīja "Delfi" mediju grupas galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Tajā piedalījās LU profesors politoloģijā Jānis Ikstens un vēsturnieks Kārlis Sils.