Foto: Publicitātes foto
Sestdien, 2022. gada 6. augustā Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrība PRO (LSAB PRO, www.lsab.lv) veiksmīgi organizēja Jauniešu forumu "Organizēta darba perspektīva nākotnē" IV sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs. Tā ir skaista un biedru iemīļota tradīcija – mūsu LSAB PRO forumi! Kopā guvām iedvesmu jaunai darba dienai, nedēļai un pat gadam. LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa: "Priecājamies, ka saņemam iedvesmojošas biedru atsauksmes un atziņu, ka LSAB PRO forumi ir gada gaidītākie notikumi!"

Foruma galvenais mērķis ir aizstāvēt jauniešu intereses darba tirgū, risināt jauniešiem aktuālos nodarbinātības jautājumus ar arodbiedrības palīdzību. LSAB PRO iestājas par jauniešu iesaistīšanu arodbiedrībā, izpratnes veicināšanu par sociālo dialogu, aktīvu līdzdalību un jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumā un sabiedrībā kopumā.

Forumā piedalījās jaunieši – LSAB PRO biedri no sakaru nozares uzņēmumiem: SIA "TET", SIA "Citrus Solutions", VAS "Latvijas Pasts" u.c. Arodbiedrība apvieno čaklākos un lojālākos uzņēmuma darbiniekus, kuri aktīvi iesaistās savas darba vides uzlabošanā.

LSAB PRO Jauniešu forumu atklāja LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa, uzsverot arodbiedrības nozīmi Latvijā jauniešu iesaistei darba vietās un modernai interešu pārstāvībai uzņēmumā un nozarē. Liepiņa izskaidroja jauniešiem galvenos strukturēta un laba sociālā dialoga attīstības aspektus Latvijā, ieskicējot arī iespējamās likumu izmaiņas nākotnē, kas ir nepieciešamas darbinieku interešu aizstāvībai.

Šogad LSAB PRO Jauniešu foruma viesi bija Edvards Smiltēns, Rīgas domes vicemērs, Valters Bergs, Rīgas domes deputāts, Edīte Alksne, Rīgas Uzņēmēju biedrības priekšsēdētājas vietniece, Valters Rokjānis, Rīgas Uzņēmēju biedrības biedrs. Viesi uzsvēra, ka cilvēks ir jauns tikmēr, kamēr viņš visur piedalās, t.sk. arodbiedrībā savā darba vietā, iesaistās un nebaidās izteikt savu viedokli. Jo tikai tā var kaut ko panākt un izdarīt savā labā!

Pirmajā foruma daļā jaunieši, LSAB PRO aktīvisti kopīgi vienojās par arodbiedrības vērtībām, misiju, sociālo dialogu, koplīguma un algu pārrunu nozīmi uzņēmumā, biedru organizēšanu, lai panāktu vēlamos rezultātus sakaru nozarē nodarbinātajiem Latvijā. LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa īpaši uzsvēra jauniešu lomu arodbiedrību izaugsmē un aktīvas sabiedrības veidošanā, kur sociālajam dialogam ir noteicošā loma.

Foruma mērķi ir:

  • informēt, ka arodbiedrība ir organizēta darba perspektīva un var būt risinājums labākai darba nākotnei jauniešiem;
  • izglītot jauniešus par sociālo dialogu un kolektīvajām pārrunām sakaru nozarē;
  • pamudināt jauniešus aktīvi iesaistīties sociālajā dialogā gan savā darba vietā, gan Latvijā kopumā un veidot aktīvu sabiedrību, kas iesaistās lēmumu pieņemšanā un pārstāv visu sabiedrības grupu, tostarp jauniešu, intereses;
  • informēt par darba tiesībām un aizsardzību visus jaunos darba ņēmējus;
  • iestāties par atalgojumu, kas noteikts koplīguma sarunās un ļauj strādājošajiem jauniešiem un citiem darbiniekiem apmierināt viņu vajadzības;
  • veicināt sociālo aizsardzību visiem darba ņēmējiem, tostarp, jauniešiem;
  • sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iestājoties arodbiedrībā u.c.

Forumā pārrunājām darbinieku problēmas un vajadzības un to iespējamos risinājumus gan koplīguma pārrunās, gan algu pārrunās un apkopojām biedru priekšlikumus un vajadzības, lai vienotos ar darba devēju par risinājumiem.

LSAB PRO biedri ir galvenā vērtība mūsu organizācijā. Mēs ticam, ka cilvēks ir pamatvērtība valstī un viņa tiesības ir aizsargājamas. Arodbiedrība ir viena no Latvijas Republikas pamatbrīvībām – apvienošanās brīvība (Satversmes 108. pants).

LSAB PRO arodbiedrība ar misijas apziņu pilda noteiktos uzdevumus un mērķus biedru labā. Apzināmies, ka darbs nav vienīgi ekonomiska aktivitāte izdzīvošanai, bet personības attīstīšanas veids, misija, dzīvesveids, domubiedru atrašana. Mēs, LSAB PRO biedri, veidojam labāku darba nākotni, iekļaujot šodienas vajadzības: demokrātijas un dialoga stiprināšanu, attālināto darbu, digitalizāciju un mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu, kā arī klimata izmaiņām kā daļu nākotnes perspektīvas.

Jauniešu iesaistīšana arodbiedrībā ir būtiska arodbiedrības pārstāvniecības un ilgtspējas nodrošināšanai. Mūsdienu jaunās nodarbinātības formas un digitalizācija ir nopietns izaicinājums arodbiedrībai, uzrunājot potenciālos biedrus, tāpēc arodbiedrība sniedz interesantu, saprotamu informāciju un piedāvājumus, lai jauniešiem rastos interese iesaistīties arodbiedrībā. LSAB PRO Jauniešu forumi ir kā droša platforma, kur pilnveidoties, iegūt informāciju, jaunu pieredzi un domubiedrus savā uzņēmumā un sakaru un viesmīlības nozarēs.

Iestājoties arodbiedrībā, jaunieši iegūst drošu un uzticamu savu interešu pārstāvi uzņēmumā. Arodbiedrība noslēdz koplīgumu ar darba devēju, aizstāv biedru intereses, sniedz juridisko palīdzību un nodrošina kolektīvās pārrunas par labāku darba samaksu, darba apstākļiem, apmācībām un citiem biedriem svarīgiem jautājumiem. Jauniešiem un citiem arodbiedrības biedriem piedāvā dažādus interesantus pasākumus, apmācības sadarbībā ar "UNI Europa" arodbiedrību, tiešsaistes kursus, pieredzes apmaiņas braucienus uz Eiropas valstu arodbiedrībām, Baltijas arodbiedrību vasaras skolu, sportiskas aktivitātes, atlaides precēm un pakalpojumiem, ieskaitot degvielu u.c. Arodbiedrības darba plānā ir jauniešu vajadzības un izaicinājumi, ar kuriem sastopas jaunieši savā darba vietā.

Esot arodbiedrībā, jauniešiem ir iespēja sēsties sarunu galda ar darba devēju, jo arodbiedrība apkopo visas jauniešu un citu darbinieku problēmas un vajadzības un aiznes tās līdz darba devējam.

Daudzi jaunieši, kurus skārusi Covid-19 pandēmija, joprojām cenšas atgūt savu vietu darba tirgū. Pārāk ilgi darbu jauniešiem raksturo nedrošība, zemas algas, nepietiekama piekļuve sociālajai aizsardzībai un arodbiedrībai. Jaunieši var palīdzēt atjaunot koplīgumu un iesaistīties arodbiedrībā, lai viņu intereses tiktu ņemtas vērā un iestrādātas koplīgumā.

To var panākt, ja jaunieši aktīvi iesaistās arodbiedrības darbā, sniedz savus priekšlikumus un idejas darba vides uzlabošanai. Esam gandarīti, ka pēc Jauniešu Foruma saņemam zvanus un e-pastus no biedriem, ka viņi iesaista arī savus darba kolēģus arodbiedrībā, jo saprot, ka tā viņi visi kopā piedalās savas darba vides uzlabošanā. Atrodi mūs "Facebook" – tie esam mēs paši! Cik mēs katrs pats esam aktīvi, tik aktīva ir arodbiedrība!

Laikā, kad jauniešu acis un prātus ir pārņēmušas digitālās ierīces, ir ļoti svarīgi atrast laiku kopā sanākšanai ar kolēģiem, lai kopīgi izrunātu darba problēmas un to risinājumus, dalītos ar pieredzi un kopīgi sniegtu arodbiedrībai priekšlikumus, kā situāciju uzlabot. Arodbiedrība biedru priekšlikumus un vajadzības apkopo un iesniedz darba devējam. No tā ieguvēji ir abi – gan darbinieki, gan darba devēji. Jaunieši uzlabo savu darba vidi, jūtas piederīgi un piesaistīti uzņēmumam, kļūst par patiesi lojāliem darbiniekiem, savas darba vietas patriotiem. Darba devējs, kas uzklausa darbinieku vajadzības un savu iespēju robežās tās risina, iegūst lojālus, motivētus un produktīvus darbiniekus.

Arodbiedrība ir sabiedriska organizācija, kas liek uzsvaru uz darbinieku vajadzībām. Jo biznesam ir galvenais mērķis – peļņas gūšana. Arodbiedrība pastāv par savu biedru interesēm, stāsta par biedru vajadzībām. Un dara to ar laba sociālā dialoga palīdzību. Sociālais dialogs nodrošina valsts, darba devēju un darbinieku interešu līdzsvarošanu.

Arodbiedrība ir saprotošs darbinieku interešu pārstāvis, kas vienmēr sadzird darbinieku problēmas un priekšlikumus un palīdz atrast risinājumu. Izmaiņas tiesību normatīvajos aktos veicinātu sociālā dialoga attīstību un sekmētu arodbiedrību darbu biedru labā.

Forumu noslēgumā LSAB PRO biedri apguva komunikācijas prasmes kopā ar Aiju Iesalnieci. Bija atraktīvi, izzinoši un jautri!

Liels paldies visiem par dalību, iesaisti un atbalstu! Īpašs paldies Fr. Eberta fondam Baltijas valstīs par atbalstu mūsu skaistajai tradīcijai – strādājošo izglītošanai par koplīgumiem un arodbiedrību. Vislielākā pateicība LSAB PRO biedriem!

Veseli, vienoti un stipri Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā PRO!


www.lsab.lv
https://baltic.fes.de/
Video no LSAB PRO Jauniešu foruma: http://www.lsab.lv/lv/Zinas/Video-no-LSAB-PRO-Jauniesu-foruma

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!