Foto: Publicitātes foto
Digitālais darbs ar jaunatni ir digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana, veidojot un īstenojot aktivitātes, kas ir vērstas uz jauniešu, tas ir personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kompetenču attīstību, iniciatīvu atbalstu, līdzdalību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī nodrošinot jauniešiem nepieciešamo informāciju.

Mūsdienās digitālais darbs ar jaunatni ir neizbēgama realitāte un būtiska daļa no jaunatnes politikas. Digitālās tehnoloģijas un sociālie mediji ir ieguvuši galveno lomu jauniešu ikdienā, sniedzot viņiem plašākas iespējas sazināties, izpausties radoši, izglītoties un apgūt jaunas prasmes.

Jaunatnes jomā digitālie risinājumi īpašu nozīmi ieguva un straujāk sāka attīstīties tieši Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu laikā. Darba ar jaunatni veicējiem ierastais klātienes darbs bija jāintegrē digitālajā vidē, lai turpinātu pilnvērtīgi nodrošināt darbu ar jaunatni. Jaunatnes darbiniekiem nācās attīstīt un papildināt savas digitālās kompetences, lai to izdarītu pēc iespējas veiksmīgāk.

Digitālais darbs ar jaunatni nenozīmē tikai ikdienas darba pārcelšanu uz digitālo vidi. Tas ietver stratēģiskas, radošas un jauniešiem piesaistošas pieejas izveidi, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu jaunatnes jomas izaugsmi, kā arī tādu digitālo rīku izmantošanu, kas veicina jauniešu iesaisti un līdzdalību. Tāpat ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka digitālās iespējas ir pieejamas visiem jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālās vai ekonomiskās situācijas.

Atbalsts digitālā darba ar jaunatni attīstībai Latvijā

Lai atbalstītu darba ar jaunatni veicējus Latvijā īstenot digitālo darbu ar jaunatni Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izveidojusi metodisko materiālu "21 rīks un 101 ideja digitālajam darbam ar jaunatni" darba ar jaunatni veicējiem jauniešu centros, pašvaldībās un organizācijās. Tajā aprakstīti dažādi digitālie rīki un resursi, ko izmantot un digitālā darba ar jaunatni tendences Latvijā, kā arī sniegti ieteikumi stratēģiskai digitālā darba ar jaunatni attīstībai. Materiāls digitālā formātā pieejams tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Papildus tam, lai nodrošinātu iespēju attīstīt digitālo darbu ar jaunatni Latvijas pašvaldībās, JSPA kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) uzsāks jauna projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" īstenošanu. Atbalsta pasākumu realizēšanai projektā būs pieejams Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējums 3 590 000 eiro apmērā. Šī projekta īstenošana sniegs atbalstu tādos būtiskos jaunatnes politikas virzienos kā:

  • darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
  • plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
  • jauniešiem patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā.

Pateicoties projektam, tiks paplašinātas pašvaldību iespējas veikt darbu ar jaunatni, tādējādi veicinot jauniešu sekmīgāku iekļaušanos gan darba tirgū, gan dažādās vietējo kopienu sociālajās aktivitātēs. Tas ir svarīgs solis jaunatnes jomā, lai pašvaldībās veicinātu digitālo darbu ar jaunatni un nodrošinātu, ka jaunieši ir sagatavoti un spējīgi izmantot digitālās tehnoloģijas savā kompetenču attīstībā un veiksmīgas nākotnes veidošanā.

Plašāka informācija

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem" īstenošanu" pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Plašāk par projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" saturisko informāciju, pieteikšanos mācībām un projekta konkursa izsludināšanu būs iespējams uzzināt JSPA tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!