Foto: Publicitātes foto
Turpmākajos piecos gados saskaņā ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu (KLP SP) 2023.-2027. gadam Latvijas lauksaimnieku atbalstam paredzēti 2,5 miljardi eiro. Lielākā daļa no šī atbalsta jeb 1,714 miljardi eiro tiks piešķirti tiešo maksājumu veidā, bet lauku attīstības pasākumiem paredzēts 0,791 miljards eiro. Šis finansējums ļaus stiprināt Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju un saglabāt sākto kursu uz produktivitāti, ilgtspējību un inovatīvu produktu ražošanu, kas stiprina mūsu eksportspēju.

KLP atbalsts tiek plānots līdzsvarotā veidā, lai sekmētu gan nacionālo un ES mērķu sasniegšanu (jo īpaši vides un klimata mērķus), gan arī taisnīgā, mērķētā un līdzsvarotā veidā sasniegtu dažādas mērķauditorijas: dažāda lieluma saimniecības, uzņēmējus un nozares.

KLP SP iekļautie pasākumi ļaus saglabāt pietiekamu pārtikas nodrošinājumu Latvijā un pasaulē, kas ir jo īpaši aktuāli pasaules ģeopolitisko notikumu dēļ. Jaunajā KLP SP būtiski mainīta līdzšinējā pieeja atbalsta sniegšanā: ar mērķtiecīgāku, efektīvāku un taisnīgāku tiešo maksājumu sadali, nodrošinot taisnīgākus ienākumus, īpaši mazajām lauku saimniecībām. Ražojošie lauksaimnieki saņems lielāku atbalstu nekā iepriekšējā periodā, kas pavērs iespējas daudz mērķtiecīgāk veikt ieguldījumus saimniecību attīstībā.

Tāpat Latvijā ir izvirzīti augstāki mērķi attiecībā uz rīcību vides un klimata jomā, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu. Ievērojams atbalsts (47,5 % KLP SP finansējuma) palīdzēs sekmīgi realizēt noteiktās vides prasības, kas mūsu lauksaimniekiem pavisam tuvā nākotnē sagaidāmas kā liels izaicinājums. Tas tiks nodrošināts ar vairākiem atbalsta maksājumiem lauksaimniecībai, sniedzot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, ūdens, augsnes, gaisa kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma mazināšanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī ilgtspējīgas mežsaimniecības jomā.

Jebkuras pārmaiņas ir pielāgošanas process, un lai arī sākotnēji tās varētu šķist sarežģītas, ES mērķis un prioritāte ir veicināt ilgtspējīgāku saimniekošanu, kā arī risināt aizvien pieaugošās klimata un vides problēmas. Kopīgi panākot uzlabojumus, ilgtermiņā ieguvēji būs visi. Turpmāko 30 gadu laikā, sekmīgi realizējot noteiktās vides prasības un pārvarot izaicinājums, varam nodrošināt ilgtspējīgu lauku attīstību, kurā saimniekos nākamās paaudzes – mūsu bērni un mazbērni.

Tāpēc projekta "Ejam dillēs!" ietvaros šī gada rudenī un nākamā gada pavasarī uz Latvijas skolām dosies interaktīva ceļojošā izstāde, lai izglītotu jauniešus – nākotnes lauksaimniekus par ES Kopējās lauksaimniecības politiku un tās ieguvumiem.

Īpaši aprīkots kemperis viesosies dažādās skolās visā Latvijā, lai 5. līdz 9. klašu skolēniem stāstītu par ieguvumiem un iespējām, ko šī politika nozīmē viņiem gan kā patērētājiem, gan arī kā potenciāli topošajiem lauksaimniekiem. Ar dažādām interaktīvām spēlēm, aktivitātēm un informatīvajiem materiāliem tiks veicināta bērnu un jauniešu izpratne par ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības nozares attīstību.

Interaktīvā ceļojošā izstāde turpinās viesoties skolās šī gada decembrī un 2024.gada pavasarī, tāpēc izglītības iestāžu vadītāji ir aicināti pieteikt kempera apmeklējumu savā skolā.

Projekts "Ejam dillēs!" ir informatīvā kampaņa par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku. Tās mērķis ir veicināt Kopējās lauksaimniecības politikas atpazīstamību, izglītojot un informējot par tās ieguvumiem ne tikai lauksaimniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!