Foto: Freepik.com/ freepik

Studiju laiks nāk ar lielām pārmaiņām – dzīvē jāintegrē daudz jaunu pienākumu un uzdevumu, lai nākotnē varētu gūt vairāk – vairāk zināšanu, prasmju un iespēju. Kā liecina Latvijas Oficiālās statistikas portāla datubāze, 2023. gadā Latvijā koledžās un augstskolās bija vairāk nekā 70 tūkstoši izglītojamo[1] un daudziem no viņiem aktuāls bija jautājums – kur studēt. Pat, ja runa ir par studijām Latvijā, joprojām aktuāls ir jautājums – vai studijām jānorit Rīgā, kur mācību programmu un iespēju klāsts ir plašāks, vai arī izvēlēties studiju iespējas reģionos, piemēram, Cēsīs, Liepājā, Talsos vai citās Latvijas pilsētās? Kādas ir priekšrocības vienai vai otrai izvēlei?

Studijas Rīgā – plašs studiju programmu klāsts

Studijas Rīgā sniedz vairākas būtiskas priekšrocības. Nav pārsteigums, ka Rīgā studiju iespējas ir plašākas – no vairāk nekā 50 augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas Latvijā, vairāk nekā 20 ir tieši Rīgā, turklāt tās piedāvā daudzveidīgu studiju programmu klāstu, kas aptver dažādas zinātņu nozares – no biznesa vadības līdz informācijas tehnoloģijām, filozofijai, jurisprudencei, medicīnai, teoloģijai, mākslām un citām jomām, kas var nebūt pārstāvētas reģionos.

Rīga ir pazīstama arī ar savu starptautisko studiju vidi, kur satiekas studenti no visas pasaules. Šī daudzveidība rada iespējas starpkultūru pieredzei un sadarbībai, kas ir būtiska globālajā darba tirgū. Arī prakses iespējas galvaspilsētā ir plašas, jo tajā atrodas daudzas starptautiskas korporācijas un vietējie uzņēmumi, kas piedāvā prakses vietas studējošajiem, un tam ir liela nozīme karjeras veidošanas ceļā. Ko no tā varam secināt? Ja nepieciešama specifiska izglītība, plašas prakses iespējas un starptautiska vide, Rīga noteikti ir labākā izvēle studentam Latvijā.

Studijas Latvijas reģionos

Ja specifiskas studiju programmas un starptautiska vide nav studenta prioritāšu lokā, izvēle paplašinās – studijas Latvijas reģionos arī var piedāvāt dažādas priekšrocības. Kā norāda biznesa augstskolas Turība Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute-Zariņa, viena no galvenajām priekšrocībām studijām reģionālajās filiālēs ir iespēja studēt tuvāk dzīvesvietai un daudziem arī tuvāk jau esošajai darba vietai: "Ventspils, Saldus, Skrunda – tās ir tikai dažas no pilsētām, kas pārstāvētas mūsu augstskolā. Studenti, kas studiju procesa laikā nevēlas mainīt dzīvesvietu, šo iespēju atzīst par ļoti vērtīgu, jo daudzi no viņiem nemeklē savu nākotnes profesiju, bet uzlabo zināšanas un prasmes jau esošajā. Liela daļa mūsu studentu jau strādā un studijas Liepājā ļauj saglabāt darba attiecības, paralēli paaugstinot kvalifikāciju," piebilst A. Getaute-Zariņa.

Novērojumam piekrīt arī Inga Karlberga – Biznesa augstskolas Turība Ziemeļkurzemes filiāles vadītāja: "Arī mūsu filiālē Talsos ir daudz strādājošu studentu, ģimenes cilvēku, kuriem dzīvesvietas maiņa un studijas Rīgā ir gandrīz neiespējama misija. Iespējams, papildu izglītību pieprasa darba devējs, taču biežāk novērojam tendenci, kad izglītība nepieciešama pēc paša studenta iniciatīvas. Piemēram, uzņēmējs, kurš vēlas dziļākas zināšanas grāmatvedībā, vai arī tirgzinības speciālists vēlas papildus iegūt juridisko izglītību, tā būtiski paplašinot savu darba kapacitāti. Šādu gadījumu netrūkst, daudzi mūsu studenti iegūst otro vai pat trešo izglītību. Būtisks ieguvums ir arī tas, ka reģionos saņemtā pirmā līmeņa augstākā izglītība ļauj turpināt bakalaura grāda iegūšanu uzreiz no 3. kursa."

Reģionu pluss – elastība un pielāgojamība

Reģionālajās filiālēs piedāvātās studiju programmas ir tikpat kvalitatīvas kā Rīgā, taču tās ir pielāgotas reģionu specifikai un vajadzībām. "Uzskatu, ka Rīga ir laba vieta, kur studēt, tomēr reģionos spējam būt elastīgāki, mūs raksturo niansētāka attieksme pret katru studentu. To spilgti raksturo nesen atvērtās tiesību zinātņu bakalaura līmeņa studijas, kas ieviestas, pateicoties studentu interesei un pasniedzēju atsaucībai. Tas ir rets gadījums, kad sinerģija starp studentu un augstskolu notiek tādā līmenī," stāsta Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiāles vadītāja Agnese Getaute-Zariņa. Paustajam pievienojas Biznesa augstskolas Turība Liepājas filiāles tiesību zinātņu bakalaura programmas 3. kursa studente, Valsts policijas Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes iecirkņa izmeklētāja Marta Renāte Jērica: "Jau studiju laikā uzsākām sarunas ar pasniedzējiem par to, ka papildus studiju pirmajam līmenim mēs vēlētos turpināt studijas arī bakalaura līmenī. Daudzi no mūsu kursa pievienojās šim viedoklim, un mūs sadzirdēja." Marta Renāte Jērica piebilst, ka iespēja apvienot studijas ar ģimenes dzīvi paver daudz iespēju: "Nezinu teikt, kā ir citās darbavietās, bet Valsts policijā darbinieka vēlme studēt un izglītoties tiek atbalstīta dažādi – ar izaugsmes iespējām, ar algas pielikumu, tieši tāpēc novērtēju augstskolas pretimnākšanu, jo izbraukāt uz Rīgu nebūtu iespējams." Vēl vienu plusu min Ziemeļkurzemes filiāles tiesību zinātnes 3. kursa studente Liene Nosikova: "Mūsu kurss skaitliski nav liels, tāpēc attiecības starp studentiem un pasniedzējiem izveidojas personiskas un draudzīgas. Visi esam strādājoši cilvēki, tāpēc liela nozīme ir tam, ka pasniedzējs var laipni atgādināt, kad un ko ir nepieciešams iesniegt, lai neveidotos studiju parādi. Arī filiāles vadītāja nekad neatsaka, ja nepieciešams padoms."

Reģionos mazāka mācību maksa

Foto: Freepik.com/ freepik

Iespēja studēt tuvāk mājām var būt ne tikai emocionāli ērtāk, bet arī finansiāli izdevīgāk. Protams, dzīvošana mājās nav vienīgā ekonomijas iespēja, studējot reģionos: "Neraugoties uz to, ka saturs pirmā līmeņa augstākās izglītības programmām ir vienots neatkarīgi no tā, vai to realizē Rīgā, Cēsīs vai kādā citā filiālē, mācību maksa reģionos ir atšķirīga – Rīgā koledžas programma neklātienē ir 1970 eiro gadā, bet filiālē – 920 eiro," stāsta Gita Janševica, Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāles vadītāja. "Papildus tam ir pieejamas dažādas citas iespējas studentiem, kā mācību maksu padarīt vēl pievilcīgāku, piemēram, šogad, iesniedzot dokumentus no 2024. gada 15. jūlija līdz 19. jūlijam, var saņemt 50% atlaidi 2. studiju semestrim, ir piedāvājumi studentu ģimenei un daudz kas cits," skaidro G. Janševica.

Galvenais – personiskie mērķi

Izvēloties studiju vietu, ir svarīgi apsvērt savas personīgās vajadzības un mērķus. Rīga piedāvā plašākas studiju programmas, starptautisku vidi un vairāk prakses iespēju, kas var būt izšķiroši, ja meklējat specifisku izglītību un vēlaties izmantot plašās karjeras iespējas, ko sniedz galvaspilsēta. Tomēr, ja prioritāte ir studēt tuvāk mājām, saglabāt esošās darba attiecības un samazināt izmaksas, tad studijas Latvijas reģionos ir lieliska alternatīva. Reģionālās filiāles piedāvā elastību un personīgāku pieeju studentiem, kas var būt izšķiroši svarīgi, lai līdzsvarotu studijas ar citām dzīves jomām. Lai kuru ceļu jūs izvēlētos, svarīgi ir atrast studiju vietu, kas vislabāk atbilst jūsu dzīvesveidam un karjeras mērķiem.


[1] https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IG__IGA/IGP020/table/tableViewLayout1/

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!