Fоtо: Publicitātes foto

Tev nav militāro iemaņu, bet vēlies aizsargāt Latviju? Apgūsti tās triju nedēļu kursā, tajā gan iepazīstot militāro vidi, gan apgūstot militāro zināšanu pamatus!

Rezervistu militārā pamatapmācība ir brīvprātīga pilsoņu bez militārām iemaņām (rezervistu) militārā apmācība klātienē ieskaitīšanai rezerves karavīros. Tā notiek, savienojot apmācību ar pamatdarbu un no tā brīvajā laikā.

2024. gada rezervistu militārās pamatapmācības kursam var pieteikties līdz 2024. gada 1. jūnijam. Kurss notiks no 27. jūlija līdz 17. augustam, bet pirms tā sākuma tiks atvērti pulcēšanās punkti Gulbenē, Valmierā, Jēkabpilī, Saldū un Rīgā, no kuriem rezervisti tiks nogādāti uz apmācības vietu Kājnieku skolā Alūksnē.

Kādi ir ieguvumi?

Kursa laikā rezervists pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss un apmācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā. Rezervistu nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī, kā arī tiek nodrošināta karavīra uzturdeva, formas tērps un nepieciešamais inventārs.

Rezervists, kas piedalās apmācībā, saņem kompensāciju 41,75 eiro apmērā par vienu apmācības dienu. Izmaksājamai kompensācijai netiek piemēroti nodokļi. Kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām.

Kādas ir prasības?

Rezervistu militārajā pamatapmācībā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 60 gadiem ar vismaz pamatizglītību, kas pārvalda valsts valodu vidējā (B1) zināšanas līmenī un kas atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.

Kādas ir iespējas?

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatu kursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas apmācība, normatīvie akti, lauka administrācija, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās, sakaru apmācība un medicīna.

Kolektīvās apmācības līmenī rezervists apgūst lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī.

Rezervists apgūst arī pamatus vienā no specialitātēm, piemēram, radiostaciju "Harris" sakarnieks, granātšāvēju "AT-4" un "Carl Gustaf" operators, ložmetēju "KSP 58B" un "Browning" ložmetējnieks, tā palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu (individuālā līmenī).

Apmācība norit klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.  Kursa laikā – 3. un 4. augustā – tiks plānota brīva nedēļas nogale.

Kāda ir turpmākā dienesta gaita?

Sekmīgi apgūstot militārās pamatapmācības kursu, rezervists dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīts bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus: ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā; ierasties uz medicīnisko pārbaudi noteiktajā vietā un laikā un saglabāt un pilnveidot nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību, kā arī mobilizācijas gadījumā izpildīt bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites biroja izsniegtajā pavēstē noteikto.

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas jaunais rezerves karavīrs var arī kļūt par karavīru profesionālajā dienestā vai stāties Zemessardzē. 

Kā pieteikties?

Rezervistu militārajai pamatapmācībai var pieteikties līdz 2024. gada 1. jūnijam, pat neizejot no mājām, jo pieteikuma anketu var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē. Anketa līdz ar plašāku informāciju par prasībām kandidātam un atlasi pieejama vienotās rekrutēšanas platformas "klustikaravirs.lv" sadaļā "Rezervistu militārā pamatapmācība". Jautājumu gadījumā darba dienās no pulksten 09.00 līdz 16.00 zvani arī uz Rezerves personāla uzskaites biroja bezmaksas informatīvo tālruni 67800270 vai raksti uz e-pastu rezervists@mil.lv.

Fоtо: Publicitātes foto

Vienotajā rekrutēšanas platformā "klustikaravirs.lv" ikviens interesents var uzzināt arī par citiem bruņoto spēku dienesta un apmācības veidiem: profesionālo dienestu, valsts aizsardzības dienestu un dienestu Zemessardzē, kā arī studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un studējošo speciālo militāro apmācību.

Esi valsts nākotnes sardzē – sagatavojies dienestam rezervē!

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !