Fоtо: Publicitātes foto

Vēlme izmantot likumu, lai palīdzētu sabiedrības mazāk aizsargātajiem pārstāvjiem, ir svarīgākais iemesls, kādēļ Artūrs Kurbatovs (attēlā) izvēlējās studēt Rīgas Stradiņas universitātes (RSU) maģistra studiju programmu Tiesību zinātni.

Profesiju izvēlējies, jo gribi palīdzēt cilvēkiem?

Man vienmēr ir bijusi liela interese par tiesībām, taisnīgumu un likuma spēku sabiedrībā. Jau vidusskolā mani fascinēja tiesību sistēmas darbība, tās ietekme uz personas dzīvi un attiecībām. Es redzu jurista profesiju kā iespēju ne tikai palīdzēt cilvēkiem atrisināt juridiskos jautājumus, bet arī iestāties par taisnīgumu un tiesiskumu sabiedrībā, aizstāvot un pārstāvot personu intereses. Uzskatu, ka jurista profesija ir veids, kā sniegt palīdzību tiem, kuri ir neaizsargāti vai nepietiekami informēti. Es vēlos būt tāds jurisprudences pārstāvis, kurš var būt atbalsts cilvēkiem gan ikdienas jautājumos, gan sarežģītās tiesvedības situācijās. Turklāt mani aizrauj iespēja strādāt ar likumu un tiesībām kā dinamisku un mainīgu jomu, kas prasa gan teorētiskas zināšanas, gan prakses pieredzi. Redzu jurista profesiju kā iespēju ne tikai attīstīt savas profesionālās prasmes, bet arī pozitīvi ietekmēt sabiedrību un tiesiskumu kopumā. Tāpēc esmu izvēlējies šo ceļu, un esmu gatavs darīt visu nepieciešamo, lai kļūtu par kompetentu un atbildīgu jurisprudences pārstāvi.

Kādēļ studijas tieši RSU?

Rīgas Stradiņa universitāte ir ievērojama ar savu augsto akadēmisko līmeni. Mani piesaistīja iespēja apgūt tiesības, mācoties no pieredzējušiem un atzītiem docētājiem, kuri ir pazīstami eksperti savā jomā. Turklāt RSU ir slavena ar plašo studiju programmu klāstu un iespēju specializēties dažādās tiesību nozarēs. Mani īpaši iedvesmoja iespēja apgūt medicīnas tiesības, kas ir unikāla multidisciplināra specializācija. Novērtēju arī universitātes moderno pieeju izglītībai, kas ietver gan teorētiskas zināšanas, gan praktisku pieredzi, kas ir būtiska tiesību zinātnes apguvē. Turklāt mūsu universitāte ir ievērojama ar savu studentu atbalsta sistēmu un iespējām piedalīties dažādos akadēmiskos un profesionālos pasākumos.

Fоtо: Publicitātes foto

Esi RSU tiesību zinātņu bakalaura programmas absolvents. Kādi bija interesantākie kursi un docētāji?

Labi atceros savu pirmo lekciju un tikšanos ar profesoru Uldu Ķini, kurš mūs iepazīstināja ar fundamentālajiem jēdzieniem juridiskajā zinātnē. Viens no interesantākajiem kursiem bija konstitucionālās tiesības, kas bija pirmais studiju kurss pirmajā bakalaura studiju gadā. Tas bija sarežģīts un tai pat laikā ļoti interesants, jo mēs apguvām profesora praktiskās zināšanas, kas nebija aprakstītas likumos vai grāmatās. Piemēram, daudz jaunu uzzināju par Satversmi un no tās izrietošās vērtības. Profesors interesanti izskaidroja grūtās tēmas, kas parasti prasīja no studentiem lielu koncentrēšanos un piepūli. Viņa lekcijas bija saturiski piesātinātas un prasīja aktīvu līdzdalību un līdz domāšanu. Šīs pieredzes dēļ esmu pateicīgs par iespēju apgūt šādus kursus un mācīties no tik pieredzējušiem mācībspēkiem.

Kāda ir jurista specialitāte, kurā tu gribētu strādāt?

Mans galvenais mērķis ir kļūt par zvērinātu advokātu un darboties šajā tiesību jomā, īpaši koncentrējoties uz civiltiesībām, sevišķi ģimenes tiesībām, un administratīvajām tiesībām. Šobrīd es strādāju pašvaldības uzņēmumā, kur nodarbojos ar juridiskiem jautājumiem un sniedzu konsultācijas. Tas man dod iespēju piedalīties tiesvedībā un risināt administratīvo tiesību jautājumos, tātad gūt ikdienas darba pieredzi. Papildus pamatdarbam nodarbojos ar savu privāto praksi, sniedzot juridisko palīdzību citām personām.

Darbojies arī RSU Akadēmiskajā šķīrējtiesā?

Tā ir veidota, lai palīdzētu studentiem atrisināt konfliktus un strīdus, kas var rasties studiju laikā, piemēram, saistībā ar eksāmeniem, kursu vērtējumiem vai citiem studiju procesa aspektiem. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas kā neatkarīga un objektīva iestāde, kas cenšas rast taisnīgus risinājumus strīdu situācijās, ņemot vērā gan studentu intereses, gan universitātes noteikumus un procedūras.

Fоtо: Publicitātes foto

Ar ko atšķiras studijas bakalaura un maģistra programmā?

Bakalaura programma fokusējas uz vispārējām un pamata zināšanām, kas nepieciešamas attiecīgajā nozarē vai profesijā. Studenti apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes. Maģistra programmā studenti specializējas konkrētās jomās vai specialitātēs, lai padziļinātu savas zināšanas. Šajā līmenī studentiem tiek piedāvātas augstākas prasmes un padziļinātas zināšanas, kas ļauj kļūt par ekspertiem savā jomā. Maģistra programmā bieži vien ir iespēja veikt pētījumus vai praktiskos projektus, kas papildina teorētiskās zināšanas ar praktisku pieredzi. Tātad, galvenā atšķirība starp bakalaura un maģistra programmām ir specializācijas līmenis un zināšanu dziļums, kas studentiem tiek sniegts, kā arī prasmes un gatavošanās konkrētai profesijai vai jomai.

Kādēļ tu aicinātu tiesību zinātni studēt tieši Rīgas Stradiņa universitātē?

Rīgas Stradiņa universitātē var iegūt izcilu izglītību tiesību zinātnē. Šeit ir iespēja mācīties no pieredzējušiem docētājiem, kuri ne tikai sniegs teorētiskās zināšanas, bet arī palīdzēs tās izmantot praksē. Universitātē ir plašas prakses iespējas, kas ļaus iegūt reālu pieredzi un attīstīt prasmes tiesību jomā. RSU izmanto mūsdienīgas studiju metodes, kas veicina interaktīvu mācīšanos un studentu iesaisti, padarot mācību procesu aizraujošu un efektīvu. Turklāt universitāte ir aktīvi iesaistīta starptautiskajā sadarbībā, kas nodrošina iespējas piedalīties starptautiskos projektos un konferencēs, paplašinot redzesloka robežas un sniedzot iespēju iepazīt citu kultūru un praksi. Tādēļ, ja esi ieinteresēts tiesību zinātnē un vēlies iegūt kvalitatīvu izglītību šajā jomā, RSU ir lieliska izvēle studijām.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !