Fоtо: F64

Sabiedrībā valda priekšstats, ka nodrošināt bērna izglītību privātajā bērnudārzā ir dārgi un tāpat visas vietas pieprasītākajās vietās ir "izķertas", bet tā nebūt nav Tieši patlaban privātais bērnudārzs ir pieejamāks kā jebkad un ikmēneša bērnudārza apmeklējums var būt gandrīz bezmaksas, kas pašvaldībām sniedz atbalstu rindu mazināšanā, veidojot sadarbību ar uzņēmējiem.

Rīgas un Pierīgas pašvaldības būtiski palielinājušas privāto bērnudārzu līdzfinansējumu 2024.gadā. Rīgā pieņemtais budžets paredz, ka 2024. gadā pašvaldība par katru bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam maksās līdzfinansējumu 403 eiro mēnesī. Savukārt par bērniem obligātajā izglītības vecumā, kas ir pieci un seši gadi, līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem mēnesī ir 418 eiro.

Minēšu piemēru ar pirmsskolas privāto izglītības iestādi "Māja". Vecāku līdzmaksājums pašvaldības finansējumam mēnesī ir aptuveni 80 eiro, bet, ja ģimenē ir divi bērni, tad izglītības iestāde piedāvā papildu atlaidi 40 eiro apjomā otrā bērna pirmsskolas izglītības gaitām un tas samazina vecāku ikmēneša maksājumu līdz 40 eiro mēnesī. Ne tikai galvaspilsētā, bet lielākoties visās Pierīgas pašvaldībās nodrošinātais līdzfinansējums bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam mēnesī sasniedz aptuveni 400 eiro.

Mārupē par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem veic līdzfinansējumu 401 eiro apjomā, Ropažos – 451 eiro, Ādažos – 410 eiro, Olainē – 413 eiro, Jūrmalā – 416 eiro, Ķekavas pašvaldībā – 359 eiro, savukārt Salaspilī pašvaldības līdzfinansējums ir 311 eiro mēnesī.

Par bērniem obligātajā izglītības vecumā jeb no piecu līdz sešu gadu vecumam līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem Mārupē mēnesī ir 414 eiro, Ropažos tie ir 440 eiro, Ādažos – 429 eiro, Olainē – 415 eiro, Jūrmalā – 417 eiro, Ķekavā – 377 eiro un Salaspilī tie ir 343 eiro1.

Atgādinām, ka svarīgākais, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu privāta bērnudārza pakalpojumam, bērnam ir jābūt reģistrētam rindā uz attiecīgās pašvaldības bērnudārzu, savukārt privātajam bērnudārzam ir jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu. Lai ātri un viegli uzzinātu, kāds ir jūsu ģimenei pieejamais valsts un pašvaldības sniegtais atbalsts, iesakām izmantot Sabiedrības Integrācijas fonda izveidoto atbalsta rīku kalkulatoru, ko iespējams atrast tīmekļvietnē "vietagimenei.lv".

Taču palielinātais pašvaldības līdzfinansējums nebūt nav vienīgais ieguvums, kāpēc izvēlēties privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Kā priekšrocību var uzskatīt arī to, ka privātajos dārziņos bērnu audzinātāja varēs vairāk parūpēties par katru bērnu individuāli, jo viņu skaits grupiņās bieži vien ir mazāks nekā pašvaldību bērnudārzā, tādējādi atvases tiek labāk sagatavotas skolai un tās videi. Tāpat privātie bērnudārzi rūpējas par to, lai bērns būtu par sevi pārliecināts, attīstot talantus un radot spēcīgus pamatus turpmākajām mācību gaitām. Tas arī nozīmē, ka katram bērnam tiek individuāli piemērots adaptācijas periods, kas rada drošības sajūtu un vēlmi katru dienu doties atpakaļ. Drošības sajūtu rada arī tas, ka mazo grupu dēļ, bērni pazīst viens otru un pedagogus no visa bērnudārza.

Privātie bērnudārzi kā svarīgu savas darbības aspektu uzskata ciešu savstarpējo atbalstu un sadarbību ar ģimeni, kas sevī ietver arī kvalitatīvu un regulāru saziņu ar audzinātājām. Vecāku viedokļi un ierosinājumi tiek uzklausīti un iespēju robežās atbalstīti un ieviesti praksē.

Bieži vien privātie bērnudārzi piedāvā arī netradicionālas pieejas, piemēram, bērnudārzs "Multimetode" izmanto Oxford University Press īpaši izstrādātu "Numicon" metodi, kas palīdz bērniem veidot vispusīgu pasaules uztveri, ļaujot augt katram savā tempā, papildu uzmanību veltot bērna iedzimtajām dotībām un dinamikas izvērtējumam, kā arī trenējot atmiņu un loģisko domāšanu radošā, attīstību veicinošā veidā. Mācību procesā tiek izmantotas īpašas "Numicon" figūras, kas palīdz bērnam izprast skaitļus un matemātiskās darbības, kā arī izzināt apkārtējo pasauli ar lielu interesi. Šī pieeja māca apgūt abstraktus konceptus darot, redzot, taustot un jūtot, runājot un arī lasot. Ņemot vērā Oksfordas ekspertu ieteikumus bērnu valodu apguves efektivitātei, bērnudārzā ir ieviesta angļu valoda kā svešvaloda, kas tiek apgūta gan nodarbībās, gan ikdienas pastaigu vai rotaļu laikā.

Lai nodrošinātu augstākā līmeņa aprūpi un izglītību, veicinot bērnu fizisko, emocionālo un intelektuālo attīstību privātās pirmsskolas izglītības iestādes uzsver arī veselīga uztura un dienas ritma svarīgumu, kas sevī ietver ne tikai regulāru izglītības iestādes darbu drošā, mūsdienīgā vidē, bet arī iespēju apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus, piemēram, dziedāšanu, gleznošanu, džudo, bērnu jogu, peldēšanu un dažādus citus sporta pulciņus, lai attīstītu bērna fizisko sagatavotību. Privātie bērnudārzi piedāvā saviem audzēkņiem apmeklēt keramikas, dejošanas, angļu valodas un dažādas citas specializētās nodarbības.

Būtisks ieguvums, kas vecākiem sagādā izaicinājumus katru vasaru ir tas, ka privātie bērnudārzi strādā visu gadu, tātad vasarā nav jāuztraucas par to, ka bērnam būs jāadaptējas citā vidē. Kā arī tas piedāvā strukturētu izglītības vidi, kurā bērni var attīstīt savas kognitīvās, valodas, fiziskās un emocionālās prasmes, nezaudējot attīstību un ikdienas ritmu vasaras brīvlaikā.

Svarīgākais, izvēloties pirmsskolas izglītības iestādi savam bērnam, lai tā būtu vide, kurā viņš jūtas droši, kur viņam ir iespēja attīstīties dažādos aspektos un iemīlēt mācīšanās procesu, lai atvase pasauli un dažādus procesus vēlētos izzināt ar lielu interesi.

* Kā viss saturs, kurš tiek publicēts Viedokļrakstu sadaļā, šis ir raksta autora viedoklis.

1 Summa veidojas saskaitot kopā konkrētās pašvaldības finansējumu pirmsskolas vecuma bērniem un valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam. Ministru kabineta noteikumos Nr. 376 noteikts, ka valsts mērķdotācijas apjoms vienā mēnesī 5-6 gadus veciem bērniem Rīgā un Pierīgā ir 130,51 eiro mēnesī.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !