Lietošanas noteikumi

Tīmekļa vietnes delfi.lv lietošanas noteikumi

 • Akciju sabiedrība „Delfi” uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.delfi.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir AS „Delfi” īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz AS „Delfi” vārda; turpmāk šo noteikumu tekstā visas šīs vietnes tiks apzīmētas ar delfi.lv
 • delfi.lv sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet delfi.lv sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī delfi.lv partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot delfi.lv tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.
 • delfi.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto delfi.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē delfi.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

Autortiesības

 • delfi.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura delfi.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez delfi.lv rakstiskas atļaujas.

Materiālu publiskošana

 • delfi.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs delfi.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 • Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas delfi.lv rezultātā.
 • delfi.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
 1.  materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 2.  materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
 3.  materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 • Delfi.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi delfi.lv.
 • Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko delfi.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus delfi.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos delfi.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz delfi.lv (AS „Delfi”) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj delfi.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis delfi.lv.
 • lietotājs piekrīt, ka delfi.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrītat, ka šī licence dod delfi.lv šādas tiesības.
 • Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
 • delfi.lv nav atbildīga par delfi.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.
 • delfi.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām delfi.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. delfi.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar delfi.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 • lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu delfi.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret delfi.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
 • delfi.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst jebkuru informāciju.

Citi noteikumi

 • Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveido lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
 • Delfi.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas delfi.lv.
 • Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 • Ja lietotājs vēlas izmantot delfi.lv esošos materiālus, tas sazinās ar delfi.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi redakcija@delfi.lv.

 

Arhīvs

Reklāmraksti