Iedzīvotāji iebilst pret aizliegumu brīvi pārvietoties Rāznas ezerā
Foto: selenia

Rāznas apkārtnē dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī daudzi pārējie iedzīvotāji, kam ir saskarsme ar Rāznas ezeru, jau sen pauž mutisku neapmierinātību par pastāvošo MK noteikumu "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" redakciju, kas iedzīvotājiem ezerā liedz pārvietoties ar jebkāda veida kuģošanas līdzekļiem, kam ir iekšdedzes dzinēji, kā arī nosaka citus pārvietošanās ierobežojumus.

Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Rāznas ezers ir publiska ūdenstilpe. Publiska - tātad visiem Latvijas iedzīvotājiem piederošs, pieejams un izmantojams īpašums. Dabas aizsardzības pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai tika iesniegts rakstisks aicinājums ar 362 iedzīvotāju parakstiem sadarboties ar iedzīvotājiem un veikt grozījumus pastāvošajā Noteikumu redakcijā. Taču tika saņemtas atbildes, kas īsumā pauš:

  •  Rēzeknes novada pašvaldība aprīlī sniedza atbildi, ka Noteikumu grozījumus veic Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un aicināja līdzdarboties Noteikumu grozījumu procesā.
  • Dabas aizsardzības pārvalde sniedza formālu atbildi, akcentējot, ka vēstule sastādīta nepareizi, nesniedzot nekādu atbildi, kas būtu saistīta ar plānotajiem grozījumiem.

Nav izprotams, kādēļ Noteikumu grozījumus Dabas aizsardzības pārvalde veic, neinformējot vismaz Rāznas nacionālā parka iedzīvotājus un neaicina tos izteikt savu viedokli?

Absurda ir situācija, ka iedzīvotājiem ir jāpierāda tas, ka uzliktie pārvietošanās ierobežojumi Rāznas ezerā ir nepamatoti un nevis otrādi. Tieši Dabas aizsardzības pārvaldei būtu jābūt nopietnam, reālam un izmērāmam kritērijam, kādēļ ir nepieciešami konkrētie ierobežojumi.

Tādēļ, lai gūtu objektīvu priekšstatu, lūdzām sniegt Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju par 2000.- 2013.gadā ierosinātajām administratīvajām lietvedībām Lubāna ezera teritorijā (dabas liegums "Lubāna mitrājs", kuru uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde), pa kuru atšķirībā no Rāznas ezera, notiek pārvietošanās ar mehāniskiem transportlīdzekļiem un kuģošanas līdzekļiem ar iekšdedzes dzinēju, kas rada piesārņojumu.

Atbilde no Dabas aizsardzības pārvaldes netika saņemta.

Līdzīgu informāciju varētu sniegt arī par Rušonu ezeru, kurā atrodas dabas liegums "Rušonu ezera salas". Rušonu ezerā nav noteikti nekādi ierobežojumu pārvietoties ar kuģošanas līdzekļiem, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem un mehāniskiem transportlīdzekļiem ledus periodā.

Rušonu ezerā var nozvejot izcilus zivju lomus, bet nav bijusi informācija, ka problēmas rastos kuģošanas līdzekļu dēļ, ja tie aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem, vai arī, ka problēmas radītu mehānisku transportlīdzekļu pārvietošanās ledus periodā.

Ja šis iesniegums netiks ņemts vērā, organizēsim atkārtotu, plašāku parakstu vākšanas kampaņu par grozījumiem Noteikumos, iesaistot arī iedzīvotājus ārpus Rāznas nacionālā parka. Arī šie iedzīvotāji ir neapmierināti ar pašreizējo absurdo situāciju.

Minimālās atļautās darbības ko vēlas panākt iedzīvotāji Rāznas ezerā:

  1.  Ledus periodā atļauts jebkuram pārvietoties bez ierobežota maršruta un saskaņojumiem ar sniega motociklu, kvadrociklu (kvadriciklu), triciklu, mopēdu, motorolleru.
  2.  Rūpnieciskās komerciālās zvejas veicējiem, kuru licencēs noteiktais zvejas limits ir vismaz 100m, bez ierobežota maršruta un saskaņojumiem pārvietoties ar jebkādiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (klāt esošā zvejas licence būtu kā rakstiska atļauja).
  3. Tūrisma pakalpojuma sniedzējiem atļauts bez ierobežota maršruta pārvietoties ar jebkādiem mehāniskiem transportlīdzekļiem iepriekš rakstiski saskaņojot mehānisko transportlīdzekļu sarakstu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Atļautās darbības bezledus periodā:

  1. Atļauts pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 5 ZS. Pārvietošanās izmantojot iekšdedzes dzinēju nav atļauta Rāznas ezera daļā – Zosnas, Dukstigala un Čornajas līcī laikposmā no 1.marta līdz 31.maijam.
  2. Rūpnieciskās komerciālās zvejas veicējiem, kuru licencēs noteiktais zvejas limits ir vismaz 100m, bez ierobežota maršruta un saskaņojumiem pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju (klāt esošā zvejas licence būtu kā rakstiska atļauja).
  3. Tūrisma pakalpojuma sniedzējiem atļauts bez ierobežota maršruta pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, iepriekš rakstiski saskaņojot kuģošanas līdzekļu sarakstu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
  4. Jāizveido speciāla zona (teritorija), kur aktīvās atpūtās un sporta cienītāji (piemēram veikbords, ūdensslēpes) varētu izmantot jebkādus kuģošanas līdzekļus, izmantojot iekšdedzes dzinēju bez jaudas ierobežojum. (iespējams no krasta tā varētu būt šaura josla, kas tālāk kļūtu plašāka).

Tā kā Noteikumi grozījumi joprojām nav apstiprināti, ceram, ka šī ziņa piesaistīs plašāku sabiedrības uzmanību un tādējādi tiks pieņemts cilvēkiem labvēlīgāks lēmums, nevis "bremzēta" Rāznas ezera apkārtnes attīstība, padarot teritoriju par vietu, kur viss ir aizliegts un pamests novārtā.

DELFI Aculiecinieks

Tags

Rāznas ezers

Comment Form