Par maluzvejas nodomu dabas liegumā saņems brangu naudas sodu
Foto: Raits Čakstiņš, Dabas aizsardzības pārvalde

Valsts vides inspektori Ventspils novadā, dabas liegumā "Klāņu purvs", Klāņezera krastā pieķēruši divus vīrus ar tīkliem un zvejas rīkiem, kuriem nu būs jāatbild par maluzvejniecības nodomu aizsargājamā teritorijā, informē Dabas aizsardzības pārvalde.

Pārvalde vēsta, ka inspektori otrdien pie Klāņezera pamanīja rosāmies divus vīriešus, kuri no automašīnas uz ezermalu pārvietoja gumijas laivu un divas kastes ar zivju tīkliem.

Saskaņā ar šīs teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem Klāņezerā aizliegts veikt zivsaimniecisku darbību. Lai novērstu nelikumīgu zveju, inspektori aizturēja vīriešus, pirms tie paspēja iebraukt ezerā. Pārbaudot kastes, inspektori izņēma sešus zivju tīklus 130 metru kopgarumā.

Lai arī nelikumīga zveja nenotika, tomēr likums paredz, ka par atrašanos ūdenstilpē vai tās tiešā tuvumā ar zvejas rīkiem, kuru lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru izmantošanai nav izsniegta attiecīga zvejas atļauja, var sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 500 latiem. Par notikušo ierosināta administratīvā lietvedība un vainīgājām personām būs jāatbild par saviem maluzvejniecības nodomiem.

Dabas liegums "Klāņu purvs" iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā "Natura 2000", lai nodrošinātu Eiropas Savienībā aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanu. Viena no šīs dabas teritorijas vērtībām un Eiropas retumiem ir Klāņezerā sastopamā zivju suga platgalve Cottus gobio, kuras pastāvēšanu var apdraudēt zvejošana ar tīkliem.

DAP aicina visus makšķerniekus un zvejniekus ievērot likumus un saudzīgi izturēties pret zivju resursiem.

Comment Form