(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Saskaņas centrs

Nr

Vārds, Uzvārds(13)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Ivans Baranovs

1962

 SIA ''Rezonans''

 direktors

 augstākā

2

 Tatjana Mieriņa

1961

 Balvu slimnīca

 masiere

 vidējā

3

 Normunds Dimitrijevs

1960

 AS ''Nordeka''

 autobusa vadītājs

 vidējā

4

 Zinaida Kozure

1939

 Bērzpils pagasta padome

 deputāte

 vidējā

5

 Svetlana Pavlovska

1969

 Balvu vidusskola

 direktora vietniece audzināšanas jomā, skolotāja

 augstākā

6

 Sergejs Sviridovs

1949

 AS ''Balvu Enerģija''

 brigadieris

 augstākā

7

 Vasilijs Koguts

1963

 SIA ''V.K.Transports''

 valdes loceklis

 vidējā

8

 Nadežda Magdenko

1951

 pensionāre (Iekšlietu Ministrija)

  

 augstākā

9

 Ēriks Ločmelis

1973

 SIA ''Inserviss Group''

 Balvu nodaļas vadītājs

 augstākā

10

 Taisija Smirnova

1947

 VSAA Balvu nodaļa

 inspektore

 vidējā

11

 Svetlana Aleksejeva

1962

 Balvu vidusskola

 apkopēja

 augstākā

12

 Alla Duļko

1975

 veikals "Vita markets ELVI"

 pārdevēja

 vidējā

13

 Valerijs Saveļjevs

1950

 pensionārs (Iekšlietu Ministrija)

  

 augstākā

  

Tautas partija

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Ināra Ņikuļina

1951

 Balvu pilsētas Dome

 priekšsēdētāja

 augstākā

2

 Ģirts Teilāns

1969

 SIA "Diogens audio"

 direktora vietnieks

 augstākā

3

 Augusts Voika

1947

 Balvu rajona padomes Izglītības pārvalde

 vadītājs

 augstākā

4

 Līga Kozlovska

1957

 IU "L.Kozlovskas ģimenes ārsta prakse"

 vadītāja

 augstākā

5

 Anita Petrova

1962

 Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra "Sociālais serviss"

 direktore

 augstākā

6

 Valdis Zābelis

1954

 izdienas pensionārs

  

 augstākā

7

 Sandris Šalajevs

1977

 AS "LATVENERGO"

 augstsprieguma tīklu elektrisko sistēmu inženieris

 augstākā

8

 Andrs Vanags

1959

 SIA "DEG"

 direktors

 augstākā

9

 Maruta Castrova

1959

 Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu centrs

 vadītāja

 augstākā

10

 Benedikts Ančs

1958

 Bērzkalnes pagasta padome

 priekšsēdētājs

 vidējā

11

 Jānis Vancāns

1957

 Jāņa Vancāna ģimenes ārsta prakse

 prakses vadītājs

 augstākā

12

 Maija Laicāne

1963

 Kubulu pagasta kultūras nams

 vadītāja

 vidējā

13

 Aija Ikstena

1970

 Eglaines pamatskola

 skolotāja

 augstākā

14

 Valdis Sērmūkšs

1952

 LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs, Latgales novada daļa

 vecākais referents jaunsardzes izglītošanas jautājumos

 augstākā

15

 Dārta Tjunīte

1991

 Balvu pilsētas ģimnāzija

 skolniece

 pamata

16

 Kārlis Boldāns

1972

 SIA "MEŽA MEDNIS"

 valdes loceklis

 vidējā

17

 Biruta Pundure

1965

 Briežuciema feldšeru - vecmāšu punkts

 ārsta palīgs

 augstākā

18

 Oļģerts Zaharāns

1966

 zemnieku saimniecība "Ozolzīles"

 zemnieks

 vidējā

  

Zaļo un Zemnieku savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Andris Kazinovskis

1959

 Balvu rajona padome

 Izpilddirektors

 augstākā

2

 Egons Salmanis

1965

 Balvu Mūzikas skola

 Direktors

 augstākā

3

 Inta Kaļva

1961

 Stacijas pamatskola

 Direktore

 augstākā

4

 Regīna Livke

1949

 Vīksnas pagasta padome

 Priekšsēdētāja

 augstākā

5

 Sarmīte Pužule

1958

 Balvu rajona pašvaldības aģentūra" Balvu slimnīca"

 Terapijas nodaļas vadītāja, astmas kabineta vadītāja

 augstākā

6

 Pēteris Ozoliņš

1951

 Tilžas pagasta padome

 Priekšsēdētājs

 vidējā

7

 Irēna Sprudzāne

1957

  Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca"

 Direktore

 augstākā

8

 Pēteris Supe

1951

 Pansionāts "Balvi"

 Direktors

 augstākā

9

 Guna Tūmiņa

1960

 SIA "Lazdas"

 Valdes locekle

 augstākā

10

 Vilnis Dzenis

1966

 SIA "Tilžas rapsis"

 Valdes loceklis

 vidējā

11

 Ilona Stepāne

1968

 Krišjāņu pamatskola

 Direktore

 augstākā

12

 Andris Ķerāns

1967

 Balvu pagasta padome

 Priekšsēdētāja vietnieks

 augstākā

13

 Jana Komane

1972

 Lazdulejas pagasta padome

 Sociālā darba organizatore

 augstākā

14

 Anastasija Gabrāne

1958

 Briežuciema pagasta padome

 Lauku attīstības speciāliste

 vidējā

15

 Andrejs Krakups

1958

 VSIA ZM "Nekustamie īpašumi"

 Vidzemes reģionālās nodaļas Balvu sektora vadītājs

 vidējā

16

 Antra Eizāne

1969

 Balvu vakara (maiņu) vidusskola

 Direktore

 augstākā

17

 Pēteris Garjānis

1963

 Zemnieku saimniecība " Rīts"

 Īpašnieks

 vidējā

18

 Velga Pilāte

1951

 Balvu rajona padome

 Saimnīecības vadītāja

 vidējā

  

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Trupovnieks

1961

 A/S"Ceļu pārvalde"

 valdes loceklis

 augstākā

2

 Pēteris Kalniņš

1959

 ZS "Īves"

 īpašnieks

 augstākā

3

 Sandis Puks

1979

 Balvu pilsētas Domes Pilsētsaimniecības pārvalde

 Vadītājs

 augstākā

4

 Iveta Tiltiņa

1963

 Bērzpils vidusskola

 direktore

 augstākā

5

 Raimonds Bombāns

1970

 Vectilžas pagasta padome

 Priekšsēdētājs

 vidējā

6

 Dace Ivanova

1961

 Daces Ivanovas ģimenes ārsta un pediatra prakse

 ārsts pediatrs

 augstākā

7

 Jānis Roginskis

1958

 SIA "INREM"

 darba vadītājs

 vidējā

8

 Diāna Bordāne

1969

 AS SEB banka Balvu filiāle

 pārvaldniece

 augstākā

9

 Jānis Zelčs

1974

 SIA "Ieviņas 2003"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

10

 Maruta Tabūne

1967

 SIA "LLKC" filiāle Austrumvidzemes LAB

 lauku attīstības speciālists

 augstākā

11

 Jāzeps Jermacāns

1961

 Briežuciema pagasta padome

 šoferis

 vidējā

12

 Aivars Kairišs

1972

 SIA "RIKA"

 valdes loceklis

 vidējā

13

 Sarmīte Cunska

1948

 Balvu Amatniecības vidusskola

 direktore

 augstākā

14

 Jāzeps Ludboržs

1959

 Krišjāņu pagasta padome

 Priekšsēdētājs

 vidējā

15

 Ivars Zaharāns

1966

 SIA "Balvi Flora"

 valdes loceklis

 augstākā

16

 Lolita Berne

1972

 PA "Balvu slimnīca" Balvu poliklīnika

 vecākā māsa

 augstākā

17

 Andis Grāvītis

1970

 PA "Balvu slimnīca"

 garāžu vadītājs

 vidējā

18

 Ēvalds Dičevs

1952

 SIA "Agroserviss B"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

  

Pilsoniskā savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(9)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Ilona Džigure

1967

 Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra " Sociālais serviss"

 Sociālā darbiniece

 augstākā

2

 Solveta Logina

1977

 Tilžas vidusskola

 skolotāja

 augstākā

3

 Anna Jermacāne

1960

 Tilžas pagasta doktorāts

 tehniskais darbinieks

 vidējā

4

 Maruta Arule

1959

 Vectilžas sporta un atpūtas centrs

 vadītāja

 augstākā

5

 Larisa Berne

1971

 Balvu slimnīca

 medmāsa

 augstākā

6

 Rita Lipāne

1962

 Balvu mūzikas skola

 bibliotekāre

 augstākā

7

 Nataļja Rode

1959

 A/s "Maxima"

 pārdevēja kasiere

 augstākā

8

 Ārija Zaremba

1957

 aktīva darba meklētāja

  

 augstākā

9

 Gunta Ercika

1972

 Grāmatu veikals "Stella"

 pārdevēja

 vidējā

LPP / LC

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Strapcāns

1952

 Akciju sabiedrība "Parex banka"

 Balvu filiāles pārvaldnieks

 augstākā

2

 Anna Bērziņa

1964

 Tilžas internātpamatskola

 saimniecības vadītāja

 augstākā

3

 Leonīds Ikaunieks

1942

 Balvu rajona padome

 būvvaldes vadītājs

 augstākā

4

 Aivars Kindzuls

1961

 Bērzpils pagasta padome

 priekšsēdētājs

 augstākā

5

 Nadežda Aleksejeva

1945

 p/a Balvu slimnīca

 ārsts infektalogs, uzņemšanas nodaļas vadītāja

 augstākā

6

 Roberts Strapcāns

1958

 SIA "Balvi-Holm"

 ražošanas meistars

 augstākā

7

 Iveta Barinska

1961

 Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"

 vadītāja

 augstākā

8

 Valentīna Fedulova

1955

 Balvu pilsētas Domes Pilsētsaimniecības pārvalde

 vadītāja vietniece

 augstākā

9

 Artis Zelčs

1974

 zs "Zelči 2"

 īpašnieks

 vidējā

10

 Pēteris Kravalis

1954

 zs "Staburags - 1"

 īpašnieks

 vidējā

11

 Kārlis Gabrāns

1959

 Krišjāņu pagasta padome

 elektriķis

 vidējā

12

 Iluta Bērziša

1972

 Tilžas internātpamatskola

 direktore

 augstākā

13

 Silvija Dzerkale

1954

 AAS "Balta"

 apdrošināšanas konsultante

 vidējā

14

 Jānis Zakarīts

1973

 Vīksnas pamatskola

 skolotājs

 augstākā

15

 Mārīte Berķe

1970

 SIA "Mārbe"

 valdes locekle

 augstākā

16

 Dmitrijs Usins

1980

 SIA "Grifs AG"

 maiņas vecākais

 augstākā

17

 Ēriks Kanaviņš

1960

 Pašnodarbināta persona

 amatnieks

 vidējā

18

 Aigars Čirka

1965

 SIA "Dolo"

 šoferis

 vidējā

  

Jaunais laiks

Nr

Vārds, Uzvārds(10)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Kristaps Keišs

1986

 Rēzeknes Augstskola

 Pedagoģijas fakultātes domes loceklis

 vidējā

2

 Maruta Dokāne

1961

 A/S Latfood

 Loģistikas vadītāja

 augstākā

3

 Solvita Bērziša

1984

 A/S "Exigen Services Latvia"

 sistēmu analītiķis - programmētājs

 augstākā

4

 Guntis Pauliņš

1968

 Piemājas saimniecība "Odzes"

 Īpašnieks

 vidējā

5

 Kristaps Melnis

1989

 SIADEPO DIY

 pārdevējs

 vidējā

6

 Gunita Ločmele

1987

 Balvu pilsētas Jauniešu padome

 valdes locekle, viceprezidente

 vidējā

7

 Santa Šņukute

1988

 Rīgas 1. medicīnas koledža

 studente

 vidējā

8

 Dagnija Vaickovska

1987

 SIA Alpeco

 Administratore

 vidējā

9

 Artūrs Vancāns

1991

 Balvu pilsētas ģimnāzija

 skolnieks

 pamata

10

 Gunita Kaša

1987

 Skandinaviska Enskilda Banken AB Rīgas filiāle

 Norēķinu speciālists norēķinu pārvaldes starptautisko stratēģu nodaļā

 vidējā

  

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form